Strategia wrocławskiego sportu

Strategia wrocławskiego sportu

We współpracy z ekspertami i mieszkańcami opracujemy strategię wrocławskiego sportu.

Zaproponujemy przedsiębiorcom ulgi podatkowe za sponsorowanie sportu.