Rozwiniemy edukację skoncentrowaną na rozwoju ucznia

Rozwiniemy edukację skoncentrowaną na rozwoju ucznia

Rozwiniemy jeszcze bardziej wrocławską edukację skoncentrowaną na rozwoju ucznia.

 • Będziemy wspierać pozyskiwanie kompetencji wymaganych w zawodach przyszłości.
 • Umożliwimy zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez działania praktyczne, eksperymenty miejskie (np. Szkoła w mieście, Edukacja w miejscach pamięci) oraz wszelkie inicjatywy związane z edukacją obywatelską, prawami człowieka i łączeniem pokoleń oraz wielokulturową historią Wrocławia.
 • Wprowadzimy program edukacji młodych wrocławianek i wrocławian na rzecz tolerancji, otwartości.
 • Będziemy wspierać inicjatywy łączące edukację z rozwojem zawodowym ucznia, by ułatwiać młodym ludziom start na rynku pracy.
 • Rozwiniemy w urzędzie miejskim oraz podległych mu jednostkach i spółkach program praktyk dla studentów, we współpracy z wrocławskimi uczelniami.
 • Dostosujemy infrastrukturę placówek edukacyjnych do potrzeb współczesnej edukacji opartej na technologii cyfrowej oraz nowoczesnych metod pracy z uczniem.
 • Będziemy rozwijać system stypendiów dla zdolnych studentów i uczniów.
 • Zwiększymy nakłady finansowe na zajęcia dodatkowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz na zajęcia pozalekcyjne.
 • Będziemy oceniać jakość pracy szkoły poprzez wyniki egzaminów zewnętrznych i innych badań edukacyjnych (np. wskazujących na edukacyjną wartość dodaną).
 • Będziemy wspierać prowadzenie półkolonii we Wrocławiu. Wszystkie wrocławskie dzieci powinny mieć możliwość skorzystania z miejskich półkolonii podczas wakacji.
 • Będziemy wspierać programy nauki kreatywności w przedszkolach, szkołach i domach kultury.