Rozwiniemy administrację 3.0

Rozwiniemy administrację 3.0

Musimy zadbać o cyfrowe bezpieczeństwo Wrocławia i rozwinąć lokalną e-administrację.

  • Wzmocnimy kontrolę władz miasta nad przetwarzanymi przez urząd miejski danymi cyfrowymi.
  • Opracujemy i wdrożymy strategię cyfryzacji Wrocławia
  • Wzmocnimy bezpieczeństwo cyfrowe Wrocławia
  • Będziemy rozwijać lokalną e-administrację tak, by jak najwięcej spraw można było załatwiać przez internet.