Rozwinę program Wrocław Koduje 2.0

Wrocław koduje 2.0 to okazja do nauki kodowania dla wszystkich uczniów wrocławskich szkół ponadpodstawowych. Poprzez takie programy chcę rozwijać kreatywność młodych wrocławian. W programie Wrocław Koduje 2.0. uczestniczyli uczniowie wrocławskich placówek oświatowych. Do programu zostają włączeni nauczyciele, którzy będą mieli możliwość pełnego dostępu do platformy edukacyjnej LNU (Liga Niezwykłych Umysłów), zawierającej kursy: Podstawy C++, Podstawy Javy, Rozszerzony SQL, Podstawy Pythona,- konsultacje on-line poprzez pocztę elektroniczną, a także kanał komunikacji na platformie LNU oraz możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego z C++ lub SQL. Kurs z podstaw programowania w języku C++, w ramach Ligi Niezwykłych Umysłów, został podzielony na kilka etapów – (16-godzinne warsztaty z dostępem do platformy edukacyjnej, konsultacje on-line, egzamin certyfikacyjny). Zajęcia odbywają się w formule czterech spotkań po 180 minut w Bibliotece Miejskiej, znajdującej się w Przejściu Świdnickim. Do wyboru jest jeden z sześciu zaproponowanych terminów:
  • środy – 13 lutego, 27 lutego, 13 marca, 27 marca w godz. 15.00-18.00
  • soboty – 16 lutego, 2 marca, 16 marca, 30 marca w godz. 9.00-12.00 oraz 12.00-15.00
  • środy – 10 kwietnia, 24 kwietnia, 8 maja, 22 maja w godz. 15.00-18.00
  • soboty – 13 kwietnia, 27 kwietnia, 11 maja, 25 maja w godz. 00-12.00 oraz 12.00-15.00
Dodatkowo, planowane są kursy z podstaw programowania w językach Python, C++ w ramach działań statutowych Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (12-godz. warsztaty z praktycznymi materiałami szkoleniowymi). Termin realizacji kursów to rok szkolny  2019/2020.