Rozpocznę wdrażanie wrocławskiej polityki elektromobilności

Moim celem jest stałe zwiększanie i upowszechnianie elektromobilności, szczególnie w zakresie komunikacji zbiorowej. Wdrażanie tej polityki będzie sprowadzać się do analizy kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych w transporcie zbiorowym we Wrocławiu oraz przygotowania niezbędnych materiałów w celu pozyskania dofinansowania na zakup autobusów zeroemisyjnych a także dotacji na opracowanie wrocławskiej polityki rozwoju elektromobilności.

Chciałbym, aby nowa polityka elektromobilności ograniczała szkodliwą emisję spalin, m.in.: dzięki wymianie floty transportu publicznego, możliwości wprowadzenia stref niskoemisyjnych, stworzeniu pakietu działań promocyjnych przez gminę, ukierunkowanych na promowanie elektromobilności, w tym popularyzowaniu działań dla uaktywnienia przedsiębiorców. Kluczowym aspektem będzie także powiązanie realizacji działań w zakresie elektromobilności z elementami Smart City (w tym carsharing, ITS, bus pasy, zarządzanie miejscami postojowymi, systemem sprzedaży biletów itp.).

Jeszcze w zeszłym roku złożyliśmy wniosek o dotację do NFOŚiGW na opracowanie strategii rozwoju elektromobilnosci. Z kolei 31 stycznia złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o dofinansowanie zakupu 10 autobusów elektrycznych wraz z budową niezbędnej infrastruktury ładowania.