24 lutego 2020

Remonty wrocławskich torowisk

15%
POSTĘP PRACY

W tym roku chcemy wyremontować 6,5 km torowisk, wymienić 15 rozjazdów i 40 zwrotnic.

Aktualizacja #TORYwolucja:

 

24.02.2020

Wymieniona została zwrotnica na pętli Sępolno. Dzięki temu linie, które dojeżdżają do pętli (9, 17, 33) będą poruszały się tam bezpieczniej. Prace konserwacyjne przeprowadziliśmy także na pętli Klecina i pętli Oporów. 

 

Rozstrzygnęliśmy przetargi na dokumentację projektową remontu torowisk w ważnych lokalizacjach - w al. Gen. Hallera, od skrzyżowania z ul. Mielecką do skrzyżowania z ul. Ojca Beyzyma, a także przy ul. Żmigrodzkiej

 
14.02.2020
 

Prace przeprowadzone w styczniu 2020:

 • wykonaliśmy 329 spawów pękniętych główek szyn i torów
 • całodobowe pogotowie torowe spędziło na interwencjach 42 godziny
 • napawaliśmy 24 metry szyn
 • zużyliśmy ok. 30 m3 różnych mieszanek do wyrównywania lokalnych nierówności
 • podczas napraw awaryjnych wymieniliśmy 71 metrów szyn
 • wymieniliśmy zwrotnicę na placu Społecznym
 • wymieniliśmy ok. 100 metrów szyn na odcinku plac Społeczny - most Grunwaldzki
 • naprawiliśmy nawierzchnię na skrzyżowaniu Piłsudskiego - Kołłątaja
 • naprawiliśmy nawierzchnię torową na placu Jana Pawła II
 • wymieniliśmy szyny na ulicy św. Mikołaja.

 

29.01.2020

Wymieniono 50 metrów szyn przed pętlą Leśnica na moście Średzkim. Wymieniono także ok. 90 metrów szyn przed mostem Grunwaldzki od pl. Społecznego oraz zwrotnicę zwrotnicę na placu Społecznym.
Ekipy remontowe napawały, szlifowały i spawały szyny na skrzyżowaniu Podwala ze Świdnicką.

 

 

14.01.2020 

Prace przeprowadzone w grudniu:

 • wykonaliśmy 254 spawy pękniętych główek szyn i torów
 • pogotowie torowe spędziło w wyjazdach 38 godzin
 • napawaliśmy prawie 18 metrów torów
 • wyregulowaliśmy 21,5 metra torów
 • wymieniliśmy zwrotnicę w ciągu ul. Słowiańskiej
 • naprawiliśmy odwodnienie z wyrównaniem nawierzchni na osi Grunwaldzkiej
 • naprawiliśmy nawierzchnię na ul. Osobowickiej (wiadukt)
 • naprawiliśmy nawierzchnię torową ul. Jedności Narodowej – Słowiańska

 

 

9.01.2020 

Przedstawienie planu remontów i utrzymania torowisk na lata 2020-2024.

W 2020 roku zajmiemy się:

- wymianą 15 rozjazdów
- remontem 6,5 kilometrów torowisk
- kompleksowym remontem torowiska i sieci trakcyjnej w ciągu ul. Olszewskiego, wraz z pętlą Biskupin
- wymianą krzyżownicy na pl. Dominikańskim

Przypominamy, że w celu poprawy stanu torowisk prace remontowe będą wykonywane całorocznie, a budżet na to zadanie w najbliższych 12 miesiącach wyniesie 80 mln zł.

 

Wstępny harmonogram prac:

 • Rozjazd ul. Piotra Skargi / ul. Teatralna od strony Dworca Głównego PKP - 4.04.2020 r. – 2.05.2020 r.
 • Rozjazd ul. Świdnicka / ul. Podwale od strony Opery Wrocławskiej : 04.2020 r. – 2.05.2020 r.
 • Arkady – wszystkie rozjazdy: 2.05.2020 r. – 27.06.2020 r.
 • Żmigrodzka (odcinek Broniewskiego – Bałtycka) : 27.06.2020 r. – 29.08.2020 r.
 • ul. Zawalna (pętla): 27.06.2020 r. – 29.08.2020 r.
 • ul. Olszewskiego : 27.06.2020 r. – 26.09.2020 r.
 • Biskupin (pętla): 27.06.2020 r. – 26.09.2020 r.
 • Rondo Reagana (perony): 27.06.2020 r. – 26.09.2020 r.
 • pl. Dominikański (rozjazdy + skrzyżowanie): 27.06.2020 r. – 29.08.2020 r.
 • ul. Powstańców Śląskich / ul. Kutnowska (przejazd przez jezdnię): 27.06.2020 r. – 11.07.2020 r.
 • ul. Hallera (ul. Ojca Beyzyma – ul. Mielecka): 13.07.2020 r. – 29.08.2020 r.
 • pl. Strzegomski (łuki): 27.06.2020 r. – 11.07.2020 r.
 • ul. Podwale / ul. Krupnicza (rozjazdy od Renomy): 7.11.2020 r. – 5.12.2020 r.

 

 

21.11.2019

Na pętli WPP zakończyły się prace ziemne. Gotowe są warstwy wyrównawcza i wzmacniająca, na swoim miejscu leżą geowłóknina zapobiegająca zarastaniu torowiska chwastami, podkłady oraz podrozjezdnice. Trwa montaż torów i rozjazdów.

14.11.2019

ZDiUM rozstrzygnął przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej wymiany rozjazdów i skrzyżowań torowych w pięciu lokalizacjach. Przygotuje ją Zakład Budowlany KLIER.

To kolejny etap prac związanych z tegorocznym zakupem rozjazdów i krzyżownic w Vossloh Cogifer Polska w Bydgoszczy.
Objęte przetargiem lokalizacje:
 skrzyżowanie ul. Piłsudskiego/Świdnicka;
 ul. Podwale i Sądowa;
 skrzyżowanie ul. Podwale/Świdnicka;
 pl. Dominikański;
 skrzyżowanie ul. Piotra Skargi/Teatralna.
Łącznie będzie to siedem rozjazdów i jedna krzyżownica.

Przetarg na wbudowanie tych elementów zostanie ogłoszony na początku przyszłego roku.

9.10.2019

 Trwa napawanie szyn tramwajowych w kilku lokalizacjach:
ul. Peronowa,
pętla Kromera,
pl. Bema,
pętla Oporów,
 pl. Strzegomski.

Zakończyły się już prace na pętli przy cmentarzu na ul. Grabiszyńskiej, na ul. Kosmonautów i na pl. Wróblewskiego.

25.09.2019 

Trwają prace na torowisku na ul. Podwale:
- demontaż szyn i betonowych płyt,
- frezowanie podbudowy w miejscach wymiany szyn.

 

30.08.2019

W związku z zakończeniem prac przy rozjazdach tramwajowych na placu Legionów, od 1 września (niedziela) na swoje stałe trasy przejazdu powrócą tramwaje 4 i 15.

23.06.2019

22 czerwca ruszyły remonty wrocławskich torowisk. 14 lipca rozpoczął się kolejny etap wymiany rozjazdów na placu Legionów. Zdemontowano stary rozjazd, rozebrano nawierzchnię, przygotowano podbudowę do układania toru, a także przywieziono stalowe elementy rozjazdu. Na ul. Ślężnej trwają prace przy rozbiórce szyn i podkładów oraz podbudowy od strony ul. Sanockiej.

Zgodnie z zaleceniami audytu wrocławskich torowisk najpilniejszymi do wykonania w 2019 roku zadaniami są:

 • Zakup i wymiana dwóch rozjazdów i skrzyżowania torowego na pl. Legionów we Wrocławiu;
 • Remont torowiska w ul. Ślężnej - od ul. Wiśniowej do ul. Wiegla - II etap (od ul. Dębowej do ul. Wiegla)
 • Remont torowiska w ul. Ślężnej - od ul. Sanockiej do ul. Kamiennej
 • Remont torowiska w ul. Ślężnej - od ul. Kamiennej do ul. Kuronia
 • Zakup rozjazdów tramwajowych: Podwale-Sądowa-Orląt, Świdnicka-Piłsudskiego, Podwale-Muzealna, Świdnicka-Podwale

Na te prace w 2019 roku przeznaczono 16,4 miliona złotych. Ponadto, w ramach bieżącego utrzymania i konserwacji torowisk na rok 2019 w budżecie ZDiUM zaplanowano kolejne 21 mln zł. 

Dwie ważne inwestycje prowadzone w wakacje:

 • Ul. Ślężna
  Pierwsza inwestycja dotyczy kolejnego etapu odnawiania torowiska przy ul. Ślężnej. W tamtym roku zostały wymienione tory na odcinku od przystanku Wiśniowa do skrzyżowania z ul. Dębową. Teraz torowcy będą pracować na fragmencie od ulicy Sanockiej do ulicy Kuronia oraz do ulicy Dębowej do ulicy Weigla. Inwestycję zrealizuje Zakład Sieci i Zasilania z Wrocławia za łączną sumę 6,4 mln zł. Prace na Ślężnej obejmują wymianę szyn, podkładów i tłucznia. 17 sierpnia zakończył się jeden z etapów remontu przy ul. Ślężnej, a koniec wszystkich prac na tej ulicy planowany jest do końca sierpnia.

 • Plac Legionów
  22 czerwca ruszył także pierwszy etap wymiany rozjazdów na torowisku przy pl. Legionów. Wymiana skrzyżowania i dwóch rozjazdów podwójnych na pl. Legionów ma się zakończyć do 31 sierpnia (kolejny etap prac rozpocznie się 5 sierpnia). Prace będzie prowadziło konsorcjum firm Zakład Sieci i Zasilania i Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych Spolbud.

  Rewitalizacja torowiska na ul. Podwale

  W sierpniu ruszą prace związane z rewitalizacją torowiska na ul. Podwale. W miejsce betonowych płyt na odcinku torowiska pojawi się lany beton, poprawie ulegnie także mocowaniem szyn.

Zakontraktowano wykonawców na pozostałe zadania: 

 • Dostawa 17 rozjazdów tramwajowych i 2 skrzyżowań torowych przeznaczonych do wbudowania. 
  Wybrano wykonawcę -  Vossloh Cogifer Polska Sp. z o.o. z ceną ofertową brutto 9.717.000,00 zł. 

Konserwacja torowisk tramwajowych - budżet 21 mln. zł. 
 
W 2019 roku przewidziano do szlifowania, napawania i podbijania 54,6 km torów (ważne zabiegi pielęgnacyjne mające na celu przedłużyć żywotność torów), co stanowi ponad 1/4 długości wszystkich torowisk (199km). 

 

Całą listę planowanych prac po audycie torowisk przedstawił prezydent Wrocławia Jacek Sutryk w lutym 2019 r. 

Czytaj więcej: Torowiska do remontu

 

TIME LINE

 • zapowiedź audytu wrocławskich torowisk - 100 zadań na 100 dni

  grudzień 2018
 • zakończenie audytu wrocławskich torowisk

  luty 2019
 • ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy remontu torowiska przy ul. Ślężnej oraz wymiany rozjazdów przy pl. Legionów

  marzec 2019
 • wybór wykonawców inwestycji

  kwiecień 2019
 • podpisanie umowy z wykonawcami inwestycji przy ul. Ślężnej i pl. Legionów

  maj 2019
 • zakończenie konserwacji torowiska na ul. Trzebnickiej

  czerwiec 2019
 • rozpoczęcie realizacji inwestycji (remont torowiska przy ul. Ślężnej oraz pl. Legionów)

  czerwiec 2019
 • II etap remomtu torowiska na pl. Legionów

  lipiec 2019
 • Rozpoczęcie III etapu remontu torowiska przy pl. Legionów

  sierpień 2019
 • Rozstrzygnięcie przetargu dotyczącego renowacji nawierzchni torowiska na ul. Podwale

  sierpień 2019
 • koniec remontu torowiska przy ul. Ślężnej

  sierpień 2019
 • MPK przejmuje torowiska i ogłasza listę inwestycji

  styczeń 2020
Rozwiń