Rady społeczne

Rada ds. Przedsiębiorczości

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego w zakresie wspierania i rozwoju przedsiębiorczości. Nadzór nad radą sprawuje wiceprezydent Jakub Mazur.

 • Marcin Urban – skarbnik miasta; przewodniczący rady
 • Marzena Horak – wicedyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego; sekretarz rady
 • Dobrosława Binkowska – przewodnicząca zarządu Rady Osiedla Oporów
 • Ewa Carr de Avelon – przedstawiciel ABSL
 • Małgorzata Dynowska – szef Inkubatorów Przedsiębiorczości WPT
 • Andrzej Hrehorowicz – Uniwersytet Ekonomiczny
 • Kartikey Johri – Konsul Honorowy Indii
 • Ewa Kaucz – Concordia Hub
 • Marcin Kowalski – prezes zarządu Human Partner
 • Piotr Kubiński – Wydział Informatyki Politechniki Wrocławskiej
 • Łukasz Lergetporer – współzałożyciel Follow Vision
 • Łukasz Osiński – prezes Izby Gospodarczej Europy Środkowej
 • Marek Pasztetnik – prezes Zachodniej Izby Gospodarczej
 • Maciej Potocki – prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego
 • Marek Sadowski – przedstawiciel Kupców „Arena”
 • Janina Woźna – dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego

Rada ds. Polityki Mobilności

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego w sprawach dotyczących problematyki transportowej, a w szczególności dostępności komunikacyjnej miasta i obszaru metropolitalnego, równoważenia transportu, integracji systemów transportowych, jakości systemu transportowego i bezpieczeństwa. Nadzór nad radą sprawuje Prezydent Wrocławia

 • Marek Żabiński – zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego, pełniący funkcję przewodniczącego i nadzorującego pracę rady
 • Marta Bąk – Biuro Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego; sekretarz rady
 • Jarosław Broda – projektant, inżynier drogowy
 • Igor Gisterek – Politechnika Wrocławska
 • Cezary Grochowski – Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
 • Jerzy Lutogniewski – inżynier ruchu
 • Jakub Nowotarski – prezes Akcji Miasto
 • Krzysztof Balawejder – prezes MPK
 • Piotr Szymański – prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia
 • Ewa Wanda Wolak - Rada Miejska Wrocławia

Rada ds. Polityki Rowerowej

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego w sprawach dotyczących projektowania i budowy sieci tras rowerowych, Programu Rowerowego, działań wpływających na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów. Nadzór nad radą sprawuje Prezydent Wrocławia.

 • Monika Kozłowska-Święconek – dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego, pełniąca rolę przewodniczącej rady
 • Daniel Chojnacki – oficer rowerowy Urzędu Miejskiego, sekretarz rady
 • Henryk Charucki – przedstawiciel Przedsiębiorców Rowerowych
 • Robert Gacek – członek Stowarzyszenia Akcja Miasto
 • Cezary Grochowski – prezes Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej
 • Agnieszka Imiela-Sikora – wiceprezeska Stowarzyszenia Akcja Miasto
 • Piotr Knapiński - kierownik Wydziału Inżynierii Miejskiej
 • Aleksander Obłąk – członek Stowarzyszenia Akcja Miasto
 • Paweł Puławski – przedstawiciel Wrocławskich Kurierów Rowerowych
 • Jakub Szymczak – pracownik Biura Zrównoważonej Mobilności
 • Maciej Nowaczyk - reprezentant Polski w mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym Masters pod egidą UCI w 2019 r.

Rada ds. Ekologii i Zieleni

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach dotyczących współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu Miastem w zakresie kierunków rozwoju, kształtowania i utrzymania terenów zielonych we Wrocławiu oraz wprowadzania rozwiązań proekologicznych w funkcjonowaniu Miasta. Nadzór nad radą powierza się Wiceprezydentowi Wrocławia Adamowi Zawadzie.

 • Katarzyna Szymczak-Pomianowska – dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego, przewodnicząca rady
 • Natalia Lipińska – Urząd Miejski Wrocławia, sekretarz rady
 • Mariola Apanel – dyrektor Biura Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego
 • Sławomir Czerwiński – Rada Osiedla Maślice/ Uniwersytet Wrocławski
 • dr Zygmunt Dajdok – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
 • Małgorzata Demianowicz – dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
 • prof. Alina Drapella-Hermansdorfer – kierownik Wydziału Kształtowania Środowiska na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej
 • dr Łukasz Dworniczak – Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu
 • Paweł Górski – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu
 • Paweł Karpiński – radny Rady Miejskiej Wrocławia
 • prof. Zygmunt Kącki – Uniwersytet Wrocławski
 • Katarzyna Łapińska – zastępca regionalnego dyrektora ochrony środowiska, Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu
 • Jacek Mól – dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej
 • dr hab. Irena Niedźwiecka-Filipiak – dyrektor Instytutu Architektury
 • prof. Tomasz Ossowicz – koordynator, Biuro Rozwoju Wrocławia
 • Ewa Partyka – Zarząd Zieleni Miejskiej
 • prof. Ludwik Tomiałojć – Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. inż. Andrzej Tiukało – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec – dyrektor Instytutu Drzewa
 • Maciej Zięba – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”

Rada ds. Sportu

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego prezydenta Wrocławia w kultury fizycznej, budżetu sportowego czy programów rozwoju bazy sportowej na terenie Miasta Wrocławia. Nadzór nad radą powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

 • Jacek Pluta – wicedyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, pełniący funkcję przewodniczącego i nadzorującego radę
 • Piotr Mazur – dyrektor Biura Sportu i Rekreacji UM Wrocławia
 • Marian Dymalski – wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Sportu Studrenckiego (FISU)
 • Mariusz Jędra – prezes Polskiego Związku Podnoszenia Cięzarów
 • Zbigniew Korzeniowski – doradca prezydenta Wrocławia ds. sportu
 • Mieczysław Łopatka – prezes Regionalnej Rady Olimpijskiej we Wrocławiu
 • Józef Lisowski – trener kadry narodowej sztafety 4x4
 • Renata Mauer-Różańska – dwukrotna mistrzyni olimpijska w strzelectwie
 • Tomasz Motyka – wicemistrz olimpijski w szermierce
 • Paweł Rańda – wicemistrz olimpijski w wioślarstwie
 • prof. Andrzej Rokita – rektor AWF
 • Radosław Mołoń

Rada ds. Rozwoju Społecznego

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach dotyczących współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu Miastem w zakresie:

 1. opiniowania zagadnień przedłożonych przez władze Miasta dotyczących problematyki społecznej, a w tym w szczególności
  1. opiniowania koncepcji i dokumentów strategicznych Gminy Wrocław związanych z rozwojem społecznym
  2. inicjowania i rekomendowania Prezydentowi Wrocławia działań związanych z rozwojem społecznym
  3. propagowania działań i zachowań mających na celu rozwój społeczny
 2. wskazywania kierunków działań, ocen i opinii o charakterze ogólnym związanych z szeroko rozumianym rozwojem społecznym.
 • Jacek Pluta – Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Janusz Herba – Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Sebastian Wolszczak – Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Wanda Ziembicka-Has – działaczka społeczna, Rada Osiedla Plac Grunwaldzki
 • Marlena Joks – Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości
 • Elżbieta Cegieła – Rada Osiedla Lipa Piotrowska
 • Małgorzata Konieczna – Rada Osiedla Jagodno
 • dr Barbara Mróz-Gorgoń – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rada Osiedla Oporów
 • Anna Daleszyńska – Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek
 • Krzysztof Szczerba – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Renata Berdowicz – Rada Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów
 • Andrzej Mańkowski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Wrocławska Rada Seniorów

 • Jolanta Adamek – Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk
 • Marek Ferenc – Fundacja Aktywny Senior
 • Elżbieta Gorgoń – Fundacja FONIS
 • Grażyna Lange – „Dom Mediacji” Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych
 • Jerzy Lesicki – Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Koło nr 5
 • Jacek Jerzy Popecki – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Porozumienie Wschód-Zachód”
 • Elżbieta Anna Sarek – Stowarzyszenie „Pomysł na Życie”
 • Adam Zych – Fundacja Laboratorium Architektury 60+

Powołani przez prezydenta Wrocławia

 • Michalina Witczak – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ZO Wrocław
 • Danuta Czarnecka – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ZO Wrocław
 • Robert Pawliszko – UM Wrocławia
Powołani przez przewodniczącego Rady Miejskiej
 • Agata-Gwadera Urlep – RM
 • Jolanta Niezgodzka – RM
 • Robert Pieńkowski – RM

Wrocławska Rada Edukacji

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego w zakresie wskazywania kierunków działań sprzyjających rozwojowi wrocławskiej edukacji. Nadzór nad radą powierza się Pani Renacie Granowskiej – Wiceprezydentowi Wrocławia odpowiedzialnemu za sprawy edukacji w mieście.

 • Jarosław Delewski – Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Przewodniczący Rady
 • Beata Rolska – Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Sekretarz Rady
 • Bartłomiej Świerczewski – Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Marcin Miedziński – Biuro Rozwoju Organizacji Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Jolanta Łukasik – Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Jarosław Krauze – Rada Miejskiej Wrocławia
 • Bohdan Aniszczyk – Rada Miejskiej Wrocławia
 • Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk – IP School Wrocław
 • Mateusz Krajewski – Prezes Fundacji Familijny Poznań
 • Dorota Feliks – Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego
 • Piotr Świędrych – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
 • Patrycja Matusz-Protasiewicz – Uniwersytet Wrocławski

Rada Społeczna przy Prezydencie Wrocławia

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach dotyczących:

 1. współpracy Wrocławia z uczelniami wyższymi i środowiskiem akademickim
 2. współpracy ze środowiskiem sportowym i działalności w zakresie upowszechniania sportu
 3. współpracy w zakresie ochrony zdrowia
 4. współpracy w zakresie zagadnień legislacyjnych

Nadzór nad radą sprawuje Prezydent Wrocławia.

 • Damian Żołędziewski – Departament Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • prof. dr hab. n. med. Lidia Hirnle – Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
 • prof. Andrzej Józef Wiszniewski – Politechnika Wrocławska
 • prof. Jan Chmura – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • adw. Andrzej Grabiński – Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu

Rada Spółdzielców

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach dotyczących współpracy spółdzielni mieszkaniowych z miastem.

 • Marek Dera
 • Mirosłach Lach
 • Ryszard Dymara
 • Jacek Kludacz
 • Jerzy Kruk
 • Robert Moruń
 • Michał Ozarski
 • Andrzej Pyziołek
 • Daniel Ryglowski
 • Józef Świeżek
 • Marcin Wolny
 • Maciej Zięba 

Powiatowa Rada Rynku Pracy

 • Włodzimierz Patalas – delegowany przez Prezydenta Wrocławia – przedstawiciel Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Ryszard Jaroń – delegowany przez Prezydenta Wrocławia – przedstawiciel Starostwa Powiatu Wrocławskiego
 • Anna Józefiak-Materna – delegowany przez Prezydenta Wrocławia – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu
 • Katarzyna Sławińska-Oleszek – przedstawiciel Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy
 • Mirosława Chodubska – przedstawiciel Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego
 • Marek Kaleta – przedstawiciel Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 • Bartosz Hajncz – przedstawiciel Konfederacji LEWIATAN
 • Janusz Molenda – przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu
 • Marek Gołębiewski – przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Rolnicza
 • Gabriela Żelazna – przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego FZZ województwa Dolnośląskiego
 • Wiesław Gaczyński – przedstawiciel Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Kobierzyckiej
 • Sławomir Hryniewicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich
 • Zbigniew Piechociński – przedstawiciel Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
 • Michał Tekliński – przedstawiciel Dolnośląskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Krzysztof Mojzych – przedstawiciel Związku Pracodawców Business Centre Club – Loża dolnośląska

Wrocławska Rada Kobiet

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach dotyczących życia społeczno-gospodarczego miasta. Nadzór nad radą sprawuje Prezydent Wrocławia.

 • Joanna Nyczak – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Renata Berdowicz – Stowarzyszenie „Dolnośląski Kongres Kobiet”, Rada Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów
 • Anna Grabowska – Fundacja „Promyk Słońca”
 • dr hab. n. med. Lidia Hirnle – Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • prof. zw. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Natalia Rudolf-Niewójt – Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o. o.
 • Katarzyna Turkiewicz – Hewlett Packard Enterprise
 • Lucyna Schumacher-Gebhard – Soroptimist International Pierwszy Klub we Wrocławiu
 • Katarzyna Lubiniecka-Różyło – Stowarzyszenie „Dolnośląski Kongres Kobiet”
 • Renata Piwko-Wolny – Stowarzyszenie Grupa z Pasją
 • Magdalena Rozwadowska – Stowarzyszenie Żółty Parasol
 • Joanna Stańczyk – Kobiecy Klub Radnych Osiedli Wrocławia
 • Izabela Beno – Fundacja na Rzecz Równości
 • Alina Szeptycka – Fundacja „Kultura Równości”
 • Jolanta Niezgodzka – Rada Miejska Wrocławia

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Ma charakter inicjatywny i doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

1. dwóch przedstawicieli Prezydenta Wrocławia:

 • Barbara Lisiewicz
 • Bartłomiej Świerczewski

2. dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia:

 • Edyta Skuła
 • Bartłomiej Ciążyński

3. sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Wrocławia:

 • Iwona Frydryszak
 • Małgorzata Franczak
 • Joanna Warecka
 • Maria Lewandowska-Mika
 • Mirosława Hamera
 • Grzegorz Tymoszyk

Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Wrocławska Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych, jest organem opiniodawczo – doradczym, działającym przy Prezydencie Wrocławia i działa na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560)

 • Agata Roczniak – przedstawiciel Fundacji Evy Minge Black Butterflies
 • Adam Komar – przedstawiciel Fundacji Potrafię Pomóc
 • Jacek Śmigiel – przedstawiciel Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu „Razem”
 • Ryszard Kuczyński – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
 • Bartłomiej Skrzyński – Rzecznik ds. osób niepełnosprawnych, Urząd Miejski Wrocławia

Wrocławska Rada Kultury

Wrocławska Rada Kultury ma pełnić funkcję doradczo-konsultacyjną przy prezydencie Wrocławia.

Rada będzie przedstawiała rekomendacje przedstawicieli do komisji konkursowych i oceniających. Będzie także ściśle współpracować ze środowiskami działającymi w obszarze kultury i wspierać aktywny udział strony społecznej w kształtowaniu polityki kulturalnej Wrocławia.

 • Izabela Duchnowska – przedstawicielka Strony Społecznej
 • Agnieszka Franków-Żelazny – przedstawicielka Strony Społecznej
 • Jarosław Fret – przedstawiciel Instytucji Kultury
 • Marek Gluziński – przedstawiciel Strony Społecznej
 • Konrad Imiela – przedstawiciel Prezydenta Wrocławia
 • Janusz Jasiński – przedstawiciel Instytucji Kultury
 • Paweł Jarodzki – przedstawiciel Strony Społecznej
 • Paweł Kamiński – przedstawiciel Prezydenta Wrocławia
 • Katarzyna Majewska – przedstawicielka Strony Społecznej
 • Magdalena Piekarska – przedstawicielka Strony Społecznej
 • Jerzy Pietraszek – przedstawiciel Prezydenta Wrocławia
 • Tomasz Sikora – przedstawiciel Strony Społecznej
 • Tomasz Jakub Sysło – przedstawiciel Strony Społecznej
 • Sylwia Świsłocka-Karwot – przedstawicielka Prezydenta Wrocławia
 • Katarzyna Uczkiewicz – przedstawicielka Prezydenta Wrocławia

 

Rada ds. Równego Traktowania

Do zadań Rady należy w szczególności:
 1. opiniowanie i rekomendowanie koncepcji, dokumentów strategicznych, aktów
  prawa miejscowego dotyczących równego traktowania i przeciwdziałanie
  przejawom dyskryminacji w życiu lokalnym;opiniowanie i rekomendowanie
  propozycji działań operacyjnych w tym obszarze
 2. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego Wrocławia,
  miejskimi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi
  podmiotami
 3. promowanie zasady równego traktowania oraz dobrych praktyk w tym zakresie.

Skład Rady ds. Równego Traktowania:

 • Alina Szeptycka – Stowarzyszenie Kultura Równości – Współprzewodnicząca Rady
 • Bartłomiej Ciążyński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia – Współprzewodniczący Rady
 • Barbara Lisiewicz – Biuro Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia, sekretarz Rady
 • Joanna Nyczak – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Marta Majchrzak – Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
 • Jarosław Delewski – Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Ewa Żmuda – Wrocławskie Centrum Integracji
 • Jan Wais – Departament Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Sebastian Położyński – Departament Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Andrzej Mańkowski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
 • Paweł Kamiński – Wrocławska Rada Kultury
 • Olga Chrebor – Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego
 • Tatsiana Andrushka – Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Białoruskiego
 • Michał Piechel – radny Rady Miejskiej Wrocławia, Społeczny Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Agata Gwadera-Urlep – radna Rady Miejskiej Wrocławia
 • Marta Kozłowska – radna Rady Miejskiej Wrocławia
 • Jolanta Niezgodzka - radna Rady Miejskiej Wrocławia
 • Dorota Whitten – Fundacja Dom Pokoju
 • Anna Kowalczyk-Derlęga – Stowarzyszenie Ogólnopolski Strajk Kobiet
 • Katarzyna Lubiniecka - Różyło - Stowarzyszenie Kongres Kobiet
 • Justyna Mańkowska - Fundacja Katarynka
 • Adam Komar – Fundacja Potrafię Pomóc
 • dr Kamila Kamińska-Stark - Uniwersytet Wrocławski, Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej
 • dr Przemysław Witkowski – Uniwersytet Wrocławski
 • prof. Karolina Jaklewicz – Politechnika Wrocławska
 • Beata Janikowska – Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu
 • Katarzyna Sobańska - Laskowska – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Bartłomiej Majchrzak – Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu