Rady społeczne

Rada ds. Przedsiębiorczości

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego w zakresie wspierania i rozwoju przedsiębiorczości. Nadzór nad radą sprawuje wiceprezydent Jakub Mazur.

 • Marcin Urban – skarbnik miasta; przewodniczący rady
 • Marzena Horak – wicedyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego; sekretarz rady
 • Dobrosława Binkowska – przewodnicząca zarządu Rady Osiedla Oporów
 • Ewa Carr de Avelon – przedstawiciel ABSL
 • Małgorzata Dynowska – szef Inkubatorów Przedsiębiorczości WPT
 • Andrzej Hrehorowicz – Uniwersytet Ekonomiczny
 • Kartikey Johri – Konsul Honorowy Indii
 • Ewa Kaucz – Concordia Hub
 • Marcin Kowalski – prezes zarządu Human Partner
 • Piotr Kubiński – Wydział Informatyki Politechniki Wrocławskiej
 • Łukasz Lergetporer – współzałożyciel Follow Vision
 • Łukasz Osiński – prezes Izby Gospodarczej Europy Środkowej
 • Marek Pasztetnik – prezes Zachodniej Izby Gospodarczej
 • Maciej Potocki – prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego
 • Marek Sadowski – przedstawiciel Kupców „Arena”
 • Janina Woźna – dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego

Rada ds. Polityki Mobilności

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego w sprawach dotyczących problematyki transportowej, a w szczególności dostępności komunikacyjnej miasta i obszaru metropolitalnego, równoważenia transportu, integracji systemów transportowych, jakości systemu transportowego i bezpieczeństwa. Nadzór nad radą sprawuje Prezydent Wrocławia

 • Marek Żabiński – zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego, pełniący funkcję przewodniczącego i nadzorującego pracę rady
 • Marta Bąk – Biuro Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego; sekretarz rady
 • Jarosław Broda – projektant, inżynier drogowy
 • Igor Gisterek – Politechnika Wrocławska
 • Cezary Grochowski – Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
 • Jerzy Lutogniewski – inżynier ruchu
 • Jakub Nowotarski – prezes Akcji Miasto
 • Krzysztof Balawejder – prezes MPK
 • Piotr Szymański – prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia
 • Ewa Wanda Wolak - Rada Miejska Wrocławia

Rada ds. Polityki Rowerowej

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego w sprawach dotyczących projektowania i budowy sieci tras rowerowych, Programu Rowerowego, działań wpływających na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów. Nadzór nad radą sprawuje Prezydent Wrocławia.

 • Monika Kozłowska-Święconek – dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego, pełniąca rolę przewodniczącej rady
 • Daniel Chojnacki – oficer rowerowy Urzędu Miejskiego, sekretarz rady
 • Henryk Charucki – przedstawiciel Przedsiębiorców Rowerowych
 • Robert Gacek – członek Stowarzyszenia Akcja Miasto
 • Cezary Grochowski – prezes Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej
 • Agnieszka Imiela-Sikora – wiceprezeska Stowarzyszenia Akcja Miasto
 • Piotr Knapiński - kierownik Wydziału Inżynierii Miejskiej
 • Aleksander Obłąk – członek Stowarzyszenia Akcja Miasto
 • Paweł Puławski – przedstawiciel Wrocławskich Kurierów Rowerowych
 • Jakub Szymczak – pracownik Biura Zrównoważonej Mobilności
 • Maciej Nowaczyk - reprezentant Polski w mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym Masters pod egidą UCI w 2019 r.

Rada ds. Ekologii i Zieleni

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach dotyczących współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu Miastem w zakresie kierunków rozwoju, kształtowania i utrzymania terenów zielonych we Wrocławiu oraz wprowadzania rozwiązań proekologicznych w funkcjonowaniu Miasta. Nadzór nad radą powierza się Wiceprezydentowi Wrocławia Adamowi Zawadzie.

 • Katarzyna Szymczak-Pomianowska – dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego, przewodnicząca rady
 • Natalia Lipińska – Urząd Miejski Wrocławia, sekretarz rady
 • Mariola Apanel – dyrektor Biura Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego
 • Sławomir Czerwiński – Rada Osiedla Maślice/ Uniwersytet Wrocławski
 • dr Zygmunt Dajdok – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
 • Małgorzata Demianowicz – dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
 • prof. Alina Drapella-Hermansdorfer – kierownik Wydziału Kształtowania Środowiska na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej
 • dr Łukasz Dworniczak – Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu
 • Paweł Górski – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu
 • Paweł Karpiński – radny Rady Miejskiej Wrocławia
 • prof. Zygmunt Kącki – Uniwersytet Wrocławski
 • Katarzyna Łapińska – zastępca regionalnego dyrektora ochrony środowiska, Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu
 • Jacek Mól – dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej
 • dr hab. Irena Niedźwiecka-Filipiak – dyrektor Instytutu Architektury
 • prof. Tomasz Ossowicz – koordynator, Biuro Rozwoju Wrocławia
 • Ewa Partyka – Zarząd Zieleni Miejskiej
 • prof. Ludwik Tomiałojć – Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. inż. Andrzej Tiukało – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec – dyrektor Instytutu Drzewa
 • Maciej Zięba – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”

Rada ds. Sportu

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego prezydenta Wrocławia w kultury fizycznej, budżetu sportowego czy programów rozwoju bazy sportowej na terenie Miasta Wrocławia. Nadzór nad radą powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

 • Jacek Pluta – wicedyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, pełniący funkcję przewodniczącego i nadzorującego radę
 • Piotr Mazur – dyrektor Biura Sportu i Rekreacji UM Wrocławia
 • Marian Dymalski – wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Sportu Studrenckiego (FISU)
 • Mariusz Jędra – prezes Polskiego Związku Podnoszenia Cięzarów
 • Zbigniew Korzeniowski – doradca prezydenta Wrocławia ds. sportu
 • Mieczysław Łopatka – prezes Regionalnej Rady Olimpijskiej we Wrocławiu
 • Józef Lisowski – trener kadry narodowej sztafety 4x4
 • Renata Mauer-Różańska – dwukrotna mistrzyni olimpijska w strzelectwie
 • Tomasz Motyka – wicemistrz olimpijski w szermierce
 • Paweł Rańda – wicemistrz olimpijski w wioślarstwie
 • prof. Andrzej Rokita – rektor AWF
 • Radosław Mołoń

Rada ds. Rozwoju Społecznego

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach dotyczących współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu Miastem w zakresie:

 1. opiniowania zagadnień przedłożonych przez władze Miasta dotyczących problematyki społecznej, a w tym w szczególności
  1. opiniowania koncepcji i dokumentów strategicznych Gminy Wrocław związanych z rozwojem społecznym
  2. inicjowania i rekomendowania Prezydentowi Wrocławia działań związanych z rozwojem społecznym
  3. propagowania działań i zachowań mających na celu rozwój społeczny
 2. wskazywania kierunków działań, ocen i opinii o charakterze ogólnym związanych z szeroko rozumianym rozwojem społecznym.
 • Jacek Pluta – Przewodniczący Rady – Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, adiunkt na UW
 • Janusz Herba – Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Sebastian Wolszczak – Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Wanda Ziembicka-Has – działaczka społeczna, Rada Osiedla Plac Grunwaldzki
 • Elżbieta Cegieła – Rada Osiedla Lipa Piotrowska
 • Małgorzata Konieczna – Rada Osiedla Jagodno
 • dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rada Osiedla Oporów
 • dr Małgorzata Zawada
 • Anna Daleszyńska – Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek
 • Krzysztof Szczerba – doktorant, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Renata Berdowicz – Rada Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów, współzałożycielka Dolnośląskiego Kongresu Kobiet, założycielka Klubu Aktywnych Kobiet
 • Andrzej Mańkowski – Zastępca Dyrektora ds. Osób z Niepełnosprawnością i Świadczeń MOPS

Wrocławska Rada Seniorów

 • Jolanta Adamek – Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk
 • Marek Ferenc – Fundacja Aktywny Senior
 • Elżbieta Gorgoń – Fundacja FONIS
 • Grażyna Lange – „Dom Mediacji” Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych
 • Jerzy Lesicki – Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Koło nr 5
 • Jacek Jerzy Popecki – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Porozumienie Wschód-Zachód”
 • Elżbieta Anna Sarek – Stowarzyszenie „Pomysł na Życie”
 • Adam Zych – Fundacja Laboratorium Architektury 60+

Powołani przez prezydenta Wrocławia

 • Michalina Witczak – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ZO Wrocław
 • Danuta Czarnecka – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ZO Wrocław
 • Robert Pawliszko – UM Wrocławia
Powołani przez przewodniczącego Rady Miejskiej
 • Agata-Gwadera Urlep – RM
 • Jolanta Niezgodzka – RM
 • Robert Pieńkowski – RM

Wrocławska Rada Edukacji

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego w zakresie wskazywania kierunków działań sprzyjających rozwojowi wrocławskiej edukacji. Nadzór nad radą powierza się Pani Renacie Granowskiej – Wiceprezydentowi Wrocławia odpowiedzialnemu za sprawy edukacji w mieście.

 • Jarosław Delewski – Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Przewodniczący Rady
 • Beata Rolska – Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Sekretarz Rady
 • Bartłomiej Świerczewski – Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Marcin Miedziński – Biuro Rozwoju Organizacji Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Jolanta Łukasik – Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Jarosław Krauze – Rada Miejskiej Wrocławia
 • Bohdan Aniszczyk – Rada Miejskiej Wrocławia
 • Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk – IP School Wrocław
 • Mateusz Krajewski – Prezes Fundacji Familijny Poznań
 • Dorota Feliks – Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego
 • Piotr Świędrych – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
 • Patrycja Matusz-Protasiewicz – Uniwersytet Wrocławski

Rada Społeczna przy Prezydencie Wrocławia

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach dotyczących:

 1. współpracy Wrocławia z uczelniami wyższymi i środowiskiem akademickim
 2. współpracy ze środowiskiem sportowym i działalności w zakresie upowszechniania sportu
 3. współpracy w zakresie ochrony zdrowia
 4. współpracy w zakresie zagadnień legislacyjnych

Nadzór nad radą sprawuje Prezydent Wrocławia.

 • Damian Żołędziewski – Departament Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • prof. dr hab. n. med. Lidia Hirnle – Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
 • prof. Andrzej Józef Wiszniewski – Politechnika Wrocławska
 • prof. Jan Chmura – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • adw. Andrzej Grabiński – Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu

Rada Spółdzielców

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach dotyczących współpracy spółdzielni mieszkaniowych z miastem.

 • Marek Dera
 • Mirosłach Lach
 • Ryszard Dymara
 • Jacek Kludacz
 • Jerzy Kruk
 • Robert Moruń
 • Michał Ozarski
 • Andrzej Pyziołek
 • Daniel Ryglowski
 • Józef Świeżek
 • Marcin Wolny
 • Maciej Zięba 

Powiatowa Rada Rynku Pracy

 • Włodzimierz Patalas – delegowany przez Prezydenta Wrocławia – przedstawiciel Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Ryszard Jaroń – delegowany przez Prezydenta Wrocławia – przedstawiciel Starostwa Powiatu Wrocławskiego
 • Anna Józefiak-Materna – delegowany przez Prezydenta Wrocławia – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu
 • Katarzyna Sławińska-Oleszek – przedstawiciel Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy
 • Mirosława Chodubska – przedstawiciel Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego
 • Marek Kaleta – przedstawiciel Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 • Bartosz Hajncz – przedstawiciel Konfederacji LEWIATAN
 • Janusz Molenda – przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu
 • Marek Gołębiewski – przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Rolnicza
 • Gabriela Żelazna – przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego FZZ województwa Dolnośląskiego
 • Wiesław Gaczyński – przedstawiciel Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Kobierzyckiej
 • Sławomir Hryniewicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich
 • Zbigniew Piechociński – przedstawiciel Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
 • Michał Tekliński – przedstawiciel Dolnośląskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Krzysztof Mojzych – przedstawiciel Związku Pracodawców Business Centre Club – Loża dolnośląska

Wrocławska Rada Kobiet

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach dotyczących życia społeczno-gospodarczego miasta. Nadzór nad radą sprawuje Prezydent Wrocławia.

 • Joanna Nyczak – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Renata Berdowicz – Stowarzyszenie „Dolnośląski Kongres Kobiet”, Rada Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów
 • Anna Grabowska – Fundacja „Promyk Słońca”
 • dr hab. n. med. Lidia Hirnle – Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • prof. zw. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Natalia Rudolf-Niewójt – Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o. o.
 • Katarzyna Turkiewicz – Hewlett Packard Enterprise
 • Lucyna Schumacher-Gebhard – Soroptimist International Pierwszy Klub we Wrocławiu
 • Katarzyna Lubiniecka-Różyło – Stowarzyszenie „Dolnośląski Kongres Kobiet”
 • Renata Piwko-Wolny – Stowarzyszenie Grupa z Pasją
 • Magdalena Rozwadowska – Stowarzyszenie Żółty Parasol
 • Joanna Stańczyk – Kobiecy Klub Radnych Osiedli Wrocławia
 • Izabela Beno – Fundacja na Rzecz Równości
 • Alina Szeptycka – Fundacja „Kultura Równości”
 • Jolanta Niezgodzka – Rada Miejska Wrocławia

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Ma charakter inicjatywny i doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

1. dwóch przedstawicieli Prezydenta Wrocławia:

 • Barbara Lisiewicz
 • Bartłomiej Świerczewski

2. dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia:

 • Edyta Skuła
 • Bartłomiej Ciążyński

3. sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Wrocławia:

 • Iwona Frydryszak
 • Małgorzata Franczak
 • Joanna Warecka
 • Maria Lewandowska-Mika
 • Mirosława Hamera
 • Grzegorz Tymoszyk

Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Wrocławska Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych, jest organem opiniodawczo – doradczym, działającym przy Prezydencie Wrocławia i działa na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560)

 • Agata Roczniak – przedstawiciel Fundacji Evy Minge Black Butterflies
 • Adam Komar – przedstawiciel Fundacji Potrafię Pomóc
 • Jacek Śmigiel – przedstawiciel Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu „Razem”
 • Ryszard Kuczyński – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
 • Bartłomiej Skrzyński – Rzecznik ds. osób niepełnosprawnych, Urząd Miejski Wrocławia

Wrocławska Rada Kultury

Wrocławska Rada Kultury ma pełnić funkcję doradczo-konsultacyjną przy prezydencie Wrocławia.

Rada będzie przedstawiała rekomendacje przedstawicieli do komisji konkursowych i oceniających. Będzie także ściśle współpracować ze środowiskami działającymi w obszarze kultury i wspierać aktywny udział strony społecznej w kształtowaniu polityki kulturalnej Wrocławia.

 • Izabela Duchnowska – przedstawicielka Strony Społecznej
 • Agnieszka Franków-Żelazny – przedstawicielka Strony Społecznej
 • Jarosław Fret – przedstawiciel Instytucji Kultury
 • Marek Gluziński – przedstawiciel Strony Społecznej
 • Konrad Imiela – przedstawiciel Prezydenta Wrocławia
 • Janusz Jasiński – przedstawiciel Instytucji Kultury
 • Paweł Jarodzki – przedstawiciel Strony Społecznej
 • Paweł Kamiński – przedstawiciel Prezydenta Wrocławia
 • Katarzyna Majewska – przedstawicielka Strony Społecznej
 • Magdalena Piekarska – przedstawicielka Strony Społecznej
 • Jerzy Pietraszek – przedstawiciel Prezydenta Wrocławia
 • Tomasz Sikora – przedstawiciel Strony Społecznej
 • Tomasz Jakub Sysło – przedstawiciel Strony Społecznej
 • Sylwia Świsłocka-Karwot – przedstawicielka Prezydenta Wrocławia
 • Katarzyna Uczkiewicz – przedstawicielka Prezydenta Wrocławia

 

Rada ds. Równego Traktowania

Do zadań Rady należy w szczególności:
 1. opiniowanie i rekomendowanie koncepcji, dokumentów strategicznych, aktów prawa miejscowego dotyczących równego traktowania i przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji w życiu lokalnym; opiniowanie i rekomendowanie propozycji działań operacyjnych w tym obszarze
 2. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
 3. promowanie zasady równego traktowania oraz dobrych praktyk w tym zakresie.

Skład Rady ds. Równego Traktowania:

 • Alina Szeptycka – Stowarzyszenie Kultura Równości – Współprzewodnicząca Rady
 • Bartłomiej Ciążyński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia – Współprzewodniczący Rady
 • Barbara Lisiewicz – Biuro Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia, sekretarz Rady
 • Joanna Nyczak – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Marta Majchrzak – Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
 • Jarosław Delewski – Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Ewa Żmuda – Wrocławskie Centrum Integracji
 • Jan Wais – Departament Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Sebastian Położyński – Departament Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Andrzej Mańkowski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
 • Paweł Kamiński – Wrocławska Rada Kultury
 • Olga Chrebor – Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego
 • Tatsiana Andrushka – Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Białoruskiego
 • Michał Piechel – radny Rady Miejskiej Wrocławia, Społeczny Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Agata Gwadera-Urlep – radna Rady Miejskiej Wrocławia
 • Marta Kozłowska – radna Rady Miejskiej Wrocławia
 • Jolanta Niezgodzka - radna Rady Miejskiej Wrocławia
 • Dorota Whitten – Fundacja Dom Pokoju
 • Anna Kowalczyk-Derlęga – Stowarzyszenie Ogólnopolski Strajk Kobiet
 • Katarzyna Lubiniecka - Różyło - Stowarzyszenie Kongres Kobiet
 • Justyna Mańkowska - Fundacja Katarynka
 • Adam Komar – Fundacja Potrafię Pomóc
 • dr Kamila Kamińska-Stark - Uniwersytet Wrocławski, Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej
 • dr Przemysław Witkowski – Uniwersytet Wrocławski
 • prof. Karolina Jaklewicz – Politechnika Wrocławska
 • Beata Janikowska – Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu
 • Katarzyna Sobańska - Laskowska – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Bartłomiej Majchrzak – Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Rada ds. Zwierząt

Do zadań Rady należy w szczególności:
 1. opiniowanie i rekomendowanie koncepcji,
 2. dokumentów strategicznych,
 3. aktów prawa miejscowego dotyczących odpowiedniego traktowania zwierząt

Wśród członków Rady są naukowcy, lekarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych czy lekarze weterynarii.

Skład Rady ds. Zwierząt:

 • Barbara Borzymowska – przewodniczącą Rady, Rzecznik Prezydenta Wrocławia ds. Zwierząt
 • Zofia Białoszewska – dyrektorka Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w stanie spoczynku
 • Lidia Salata – dyrektorka Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
 • Krzysztof Żurek – Biokontrola, odpowiedzialny za dzikie zwierzęta pojawiające się na terenie Wrocławia
 • Edyta Gal – Fundacja Koci Zakątek
 • Elżbieta Osowicz – dziennikarka
 • Anna Chrobot – adwokatka, Ekostraż
 • dr hab. Marcin Kadej – dziekan Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytet Wrocławski
 • Angelika Wiwatowska – koordynatorka Animal Patrol, Straż Miejska
 • Marta Pasikowska – lekarz weterynarii
 • dr Grzegorz Sapikowski – lekarz weterynarii, Uniwersytet Przyrodniczy

rada-ds-zwierzat-wroclaw

Wrocławska Rada Turystyki

Rada będzie organem doradczym i opiniotwórczym dla zadań realizowanych przez Wrocław, w ramach kompetencji związanych z rozwojem turystyki. Będzie opiniować przedstawiane przez władze miasta dokumenty, projekty czy inicjatywy, mające na celu rozwój oraz integrację branży turystycznej w mieście. Pandemia koronawirusa SARS-COV-2 szczególnie boleśnie dotknęła ten obszar lokalnej gospodarki. W 2020 r. odnotowano spadek noclegów we wrocławskich hotelach o 58% względem 2019 r. Wielu przedstawicieli szeroko rozumianej branży turystycznej (gastronomia, hotele, przewodnicy, touroperatorzy, organizatorzy atrakcji) znalazło się w związku z tym w sytuacji krytycznej.

Członkowie Wrocławskiej Rady Turystyki:

 • Alina Chrzanowska-Buczek – Prezes Zarządu „LIDO” Biuro Podróży Turystyki i Usług Sp. z o.o.
 • Marek Ciechanowski – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Turystyki
 • Andrzej Dobek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Rynek”
 • Damian Kanclerski – Prezes Zarządu Koła Przewodników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK
 • Danuta Kukuła – Pełnomocnik Właściciela, „Spiż. Minibrowar i restauracja”
 • Dariusz Kuś – Prezes Portu Lotniczego Wrocław S.A.
 • Marek Mutor – Dyrektor, Ośrodek Pamięć i Przyszłość
 • Piotr Oleśniewicz – Kierownik Zakładu Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Piotr Oszczanowski – Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu
 • Jakub Paczyński – Prezes Zarządu Kolejkowo, Fores sp. z o.o.
 • Robert Rasała – Kierownik Centrum Informacji Turystycznej, ORFIN sp. z o.o. sp. k.
 • Maciej Stoces – Manager Hotelu „Monopol” we Wrocławiu;
 • Agnieszka Szymerowska – Prezes Zarządu Fundacji Convention Bureau Wrocław;
 • Arletta Ziemian – Współwłaściciel Browar Stu Mostów sp. z o.o.
 • Radosław Michalski – Dyrektor Wydziału Promocji Miasta i Turystyki UMW (przewodniczący)
 • Alfred Wagner – z-ca dyrektora Wydziału Promocji Miasta i Turystyki UMW (sekretarz)

wroclawska-rada-turystyki

 

Wrocławska Rada Gastronomii

Powołanie Rady jest konkretną odpowiedzią Wrocławia na kryzys branży, a także, w perspektywie, szansą na wypracowanie wspólnej wizji marki gastronomicznej miasta. Promocja wrocławskiej gastronomii poza granicami miasta i kraju jest szansą na jej dynamiczny rozwój.

Zaproszone do Rady osoby są przedstawicielami szeroko rozumianej wrocławskiej branży gastronomicznej, a ich zadaniem będzie opiniowanie i inicjowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji w tym sektorze. Ponadto do zadań Rady będzie należało m.in.: inicjowanie współpracy i zrzeszania się przedsiębiorców z branży, wspieranie promocji Wrocławia poprzez gastronomię, promowanie konkursów, festiwali i wydarzeń gastronomicznych, a także wspieranie praktycznej nauki zawodów gastronomicznych oraz doskonalenia zawodowego pracowników gastronomii. Rada ma charakter społeczny, a jej kadencja wynosić będzie 2 lata.

W skład Rady wchodzą:
 1. Przewodnicząca Rady – Małgorzata Golak – Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia
 2. Wiceprzewodniczącą Rady – Izabela Pieniążczak – Biuro Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia
 3. Sekretarz Rady – Katarzyna Chrobak - Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia
 4. Członkowie Rady:
 • Beata Śniechowska – restauracja Młoda Polska Bistro&Pianino
 • Jolanta Jurkowlaniec – restauracja Dinette Bistro
 • Piotr Gomułkiewicz - Bistro Narożnik
 • Damian Kogutiuk - Food&Event Group
 • Agnieszka Skraburska – restauracja Cafe de France
 • Krzysztof Zych – restauracja Cuda na kiju
 • Paweł Mrówczynski – restauracja Panczo
 • Maciej Koła – festiwale gastronomiczne Gastro Miasto
 • Magdalena Johri – restauracja Masala Indian Restaurant
 • Bartosz Jędrasiak – restauracja Woo Thai
 • Marcin Chmielewski – restauracja Przystań&Marina
 • Simone Mangone - Pizzeria Bube
 • Jarosław Błandzinski - restauracja Ban Thai
 • Agata Gwadera-Urlep – Radna Rady Miejskiej Wrocławia
 • Małgorzata Wojciechowska – Wydział Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Beata Urbanowicz – Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.