Przygotuję koncepcję zagospodarowania Mariny Portu Węglowego pozostawiając go otwartym dla mieszkańców

Cel koncepcji zagospodarowania Mariny w dawnym Porcie Węglowym u ujścia Oławy to publiczna dostępność obiektu.

W kolejnych etapach przygotowany zostanie projekt planu miejscowego, który zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Koncepcja powstała we współpracy z Wrocławskim Forum Rzecznym. Poniżej prezentacja z przygotowaną koncepcją:

100 zadan_koncepcja Marina_realizacja