Przedstawię „Standardy Projektowania Uniwersalnego” – ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Standardy uniwersalnego projektowania pozwalają osobom z niepełnosprawnościami być w pełni niezależnymi od pomocy innych w załatwianiu codziennych spraw – w poruszaniu się po przestrzeniach i obiektach publicznych. To standard, do którego chcę dążyć. Wrocław wprowadza standardy architektoniczne, które ułatwią poruszanie się osób z niepełnosprawnościami.

Dokument przygotowała Fundacja „Polska Bez Barier”. Ponad 120-stronicowa praca jest zbiorem wytycznych, jak tworzyć przestrzenie miejskie „bez barier”. Założeniem dokumentu jest wskazanie rozwiązań podnoszących poziom dostępności miasta i jego dostosowanie do różnorodnych możliwości oraz potrzeb mieszkańców Wrocławia i gości.