Przedstawię miejski program rozwoju przedsiębiorczości

Celem strategii przedsiębiorczości jest wypracowanie kierunków wsparcia działalności gospodarczej we Wrocławiu oraz integracja wokół tego celu różnych środowisk biznesowych i mieszkańców.

Prace nad strategią oparliśmy na założeniach dokumentu „Strategia Wrocław 2030”, który jest planem o charakterze nadrzędnym i strategicznym.

Działanie w ramach Strategii Przedsiębiorczości chcemy skupić wokół czterech kluczowych obszarów jej funkcjonowania:

 • Świadomość i kultura przedsiębiorczości
 • Jakość środowiska biznesowego i warunki działania
 • System współpracy – nauka – biznes – administracja
 • Promocja przedsiębiorczości i wrocławskich przedsiębiorców

W nowej strategii odwołujemy się bezpośrednio do kluczowych punktów „Strategii Wrocław 2030” – zrównoważonego rozwoju, wysokiej jakości życia, a przede wszystkim do gospodarki opartej na wiedzy. Jest to jeden z najbardziej efektywnych sposobów budowania zasobności Wrocławia przez mądrość, kreatywność i innowacyjność.

Zgodnie z zapisami projektu „Strategia Wrocław 2030” – dbamy o jakość środowiska biznesowego we Wrocławiu, budując świadomość i kulturę przedsiębiorczości, stymulując współpracę biznesu z nauką i administracją oraz promując wrocławskich przedsiębiorców”.

W praktyce strategię będziemy realizowali poprzez wdrażanie m.in. następujących elementów:

 • Stworzymy kompleksowy i stały system dialogu społecznego z mieszkańcami
 • Będziemy budowali kulturę przedsiębiorczości, począwszy od najmłodszych mieszkańców Wrocławia
 • Będziemy zachęcać wrocławian do przekazywania propozycji w zakresie wspierania
  i kreowania przedsiębiorczości
 • Będziemy współpracować z lokalnymi mediami w zakresie promocji przedsiębiorczości
 • Wesprzemy pozyskanie kompetencji wymaganych w zawodach przyszłości
 • Stworzymy wrocławski system praktyk i staży studenckich
 • Uruchomimy elitarne szkoły zawodowe
 • Opracujemy mapy aktywności wrocławskich instytucji otoczenia biznesu
 • Zaprezentujemy korzyści wynikające z dobrych praktyk biznesowych i tworzenia nowych potencjałów wzrostu wynikających z zrzeszania się przedsiębiorców
 • Będziemy budowali świadomość współpracy przedsiębiorców, propagując ideę zrzeszania się
 • Będziemy promowali niszowe działalności gospodarcze
 • Zainicjujemy kampanię internetową promującą Wrocław i wrocławskich przedsiębiorców, nakierowaną na ściągnięcie talentów z Polski i zagranicy
 • Będziemy promowali wrocławskie produky, usługi i lokalne marki

Przyjmiemy następujący harmonogram działania dla wykonania zamierzonych „kamieni milowych” projektu:

 • Uruchomimy serwis informacji gospodarczej oraz nowy program w ramach pomocy publicznej (czerwiec 2019 r.)
 • Rozbudujemy stronę internetową wroclaw.pl/biznes oraz zintegrujemy ją z portalem invest-in-wroclaw.pl. W celu stworzenia kompleksowego serwisu informacji gospodarczej wykorzystamy media społecznościowe pod marką Invest in Wrocław oraz współpracę
  z lokalnymi mediami w celu promocji przedsiębiorczości (czerwiec 2019 r.)
 • Zorganizujemy cykliczne spotkania warsztatowe z inkubatorami przedsiębiorczości, coworkingami oraz instytucjami zrzeszającymi młodych przedsiębiorców (3 spotkania –
  w marcu, maju oraz październiku)
 • Zorganizujemy warsztaty z inkubatorami przedsiębiorczości (I połowa 2019 r.)
 • Uaktualnimy programu dla mikro i małych przedsiębiorców (luty 2019 r.)
 • Zainicjujemy projekt „Made in Wrocław/ Certyfikat Wrocławskiego
  Przedsiębiorcy (październik 2019 ).