03 lipca 2019

Przebudowa pl. Społecznego

10%
POSTĘP PRACY

Na terenie inwestycji do końca lipca trwają prace związane z budową lewoskrętu z centrum w kierunku mostu Pokoju. Zachodnia estakada zostanie wyburzona. Od sierpnia zmieni się organizacja ruchu. Dla bezpieczeństwa i sprawnej organizacji ruchu zostanie wprowadzona dodatkowa sygnalizacja świetlna. 

Wykonawca rozbiórki zachodniej estakady na pl. Społecznym przejął już teren i rozpoczął przygotowania do budowy naziemnego układu komunikacyjnego.

Wyburzenie estakady to jeden z kroków prowadzących do stopniowego dostosowania Placu Społecznego do planu miejscowego uchwalonego już w 2010 roku (uchwała nr XLV/1366/10). Kolegium prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka już na początku lutego pozytywnie zaopiniowało konieczność wyburzenia zachodniej estakady drogowej na pl. Społecznym (tej bliżej budynku Poczty Głównej).

Spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła przetarg, który wygrało konsorcjum firm Rotomat wraz z Zakładem Sieci i Zasilania. Inwestycja pochłonie niecałe 4 miliony złotych. W ramach budowy naziemnego układu drogowego powstanie również buspas dla autobusów. 

TIME LINE

  • przygotowanie do budowy lewoskrętu - zmiany w organizacji ruchu

    czerwiec 2019
  • oddanie do użytku lewoskrętu na pl. Społecznym

    lipiec 2019
  • rozbiórka estakady na pl. Społecznym

    sierpień 2019