23 października 2019

Przebudowa placu Społecznego

70%
POSTĘP PRACY

Nie ma już estakady zachodniej na placu Społecznym.

Aktualizacja

21.10.2019

Powstaje droga rowerowa na pl. Społecznym:
długość - 190,5 m,
szerokość - 2,5 m,
Inwestycja jest realizacją projektu nr 18 z WBO 2017. Ma być gotowa do 20 listopada.

 

Trwa wielkie sprzątanie terenu. 19 sierpnia tramwaje, autobusy i auta wróciły na swoje trasy. Pozostałe prace rozbiórkowe będą kontynuowane bez tak poważnych utrudnień w ruchu. Rozebrane zostaną m.in. przyczółki. Wykonawca wydłuży jeszcze lewoskręt dla kierowców jadących z centrum w kierunku mostu Pokoju. 
Gruz z estakady zostaje wywieziony na tymczasowe składowisko, gdzie zmieniana będzie jego frakcja. Następnie trafi do firmy recyklingowej. Tam będzie zmielony na podsypkę pod drogi albo posłuży do utwardzania terenu. Stal zbrojeniowa trafia bezpośrednio do huty w Krakowie.

 

 

 

Wykonawca rozbiórki zachodniej estakady na pl. Społecznym przejął teren w lipcu i rozpoczął przygotowania do budowy naziemnego układu komunikacyjnego. Od 14 sierpnia od godz. 22.00 do 19 sierpnia do godz. 5.00 rano trwały najbardziej wymagające prace rozbiórkowe. Wtedy bowiem wykonawca wyburzył fragmenty estakady przylegające do jezdni.

Wyburzenie estakady to jeden z kroków prowadzących do stopniowego dostosowania Placu Społecznego do planu miejscowego uchwalonego już w 2010 roku (uchwała nr XLV/1366/10). Kolegium prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka już na początku lutego pozytywnie zaopiniowało konieczność wyburzenia zachodniej estakady drogowej na pl. Społecznym (tej bliżej budynku Poczty Głównej).

Spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła przetarg, który wygrało konsorcjum firm Rotomat wraz z Zakładem Sieci i Zasilania. Inwestycja pochłonie niecałe 4 miliony złotych. W ramach budowy naziemnego układu drogowego powstanie również buspas dla autobusów. 

 

TIME LINE

  • przygotowanie do budowy lewoskrętu - zmiany w organizacji ruchu

    czerwiec 2019
  • oddanie do użytku lewoskrętu na pl. Społecznym

    lipiec 2019
  • zamknięcie ruchu na estakadzie zachodniej przy pl. Społecznym oraz rozbiórka

    sierpień 2019