Pomożemy w rozwoju wrocławskiego środowiska akademickiego

Pomożemy w rozwoju wrocławskiego środowiska akademickiego

To jeden z filarów rozwoju innowacyjnej gospodarki.

  • Będziemy wspierać finansowo uczelnie, które wezmą udział w ministerialnym programie Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza, zwłaszcza w rozwoju infrastruktury naukowej istotnej dla wzmocnienia międzynarodowej pozycji uczelni, w tym w:
    • zakupie dostępu do bazy specjalistycznych czasopism i publikacji
    • składaniu szczególnie istotnych wniosków grantowych, wymagających wkładu własnego uczelni poprzez utworzenie funduszu celowego
    • dofinansowaniu kosztów publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych
    • współfinansowaniu staży naukowców za granicą, stypendiów dla naukowców, kierunków studiów z udziałem studentów zagranicznych.
  • Będziemy rozwijali współpracę z uczelniami w obszarze nauk stosowanych, poprzez partnerstwo w projektach, których efekty mogą służyć naszemu miastu.