Osiągniemy zakładany wskaźnik udziału transportu niesamochodowego

Osiągniemy zakładany wskaźnik udziału transportu niesamochodowego

Będziemy wdrażać założenia Wrocławskiej Polityki Mobilności.

Osiągniemy założony we Wrocławskiej Polityce Mobilności wskaźnik udziału transportu niesamochodowego na poziomie do 65%.