Ogłoszę przetarg na przebudowę ulic w ramach drogi wojewódzkiej 342

W ramach zadania przebudowane zostaną ulice: Obornicka, Pełczyńska, Zajączkowska i Pęgowska na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej na zlecenie Gminy. Przebudowana zostanie jezdnia, wybudowane chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, przebudowane zostaną zjazdy do posesji, skrzyżowania, wykonane elementy bezpieczeństwa ruchu, przejścia dla pieszych, azyle, poprawa odwodnienia. Infrastruktura techniczna (kanalizacji sanitarnej i MKZ) poprawi komfort życia.

Wykonanie chodników, ścieżek rowerowych przejść dla pieszych oraz oświetlenia poprawi bezpieczeństwo użytkowników i dostępność. Przebudowa jezdni i wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu obniżą uciążliwości związane z ruchem pojazdów i poprawią bezpieczeństwo poprzez obniżenie prędkości pojazdów.

Termin składania ofert w przetargu: 27.02.2019. Na realizację zamówienia wykonawca będzie miał 24 miesiące od podpisania umowy.

Aktualności

W weekend 6-7 lipca 2019 r. rusza przebudowa ulic Obornickiej, Pełczyńskiej, Zajączkowskiej i Pęgowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu. 

Szczegóły remontu