Oddam do użytku ul. Buforową

W ramach I etapu tej wielkiej inwestycji na drodze wojewódzkiej przebudowaliśmy ok. 3 km ulicy Buforowej, wybudowane zostało też rondo. Powstały drogi rowerowe na długości 3,4 km i 3,9 km chodników. Wybudowany został nowy trzyprzęsłowy wiadukt kolejowy, nowa kanalizacja deszczowa i zbiornik retencyjny, oświetlenie drogowe, odbyła się także przebudowa sieci elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, sieci MKT, sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowych.

Rozszerzając zakres prac przeprowadziliśmy remont nawierzchni 2,25 km tzw. „starej Buforowej".