Ławeczka mieszkańca

Ławeczka mieszkańca

Jeśli w Twoim otoczeniu brakuje ławki lub ławek, na których możesz usiąść i odpocząć - teraz możesz zadbać, aby tam się pojawiły. Dla wielu osób zbyt mała liczba ławek w przestrzeni miejskiej jest utrudnieniem w codziennym życiu.

Ławki w mieście to jeden z najprostszych sposobów zwiększania dostępności przestrzeni miejskich dla osób, które mają trudności w przemieszczaniu się. Zależy nam, aby w mieście pojawiło się ich jak najwięcej. Projekt ma zaangażować mieszkańców Wrocławia do samodzielnego wyznaczania miejsc, w których życzą sobie postawienia nowej ławki - szczególnie w obrębie swojego miejsca zamieszkania. Projekt ma na celu również wsparcie osób starszych w ich poruszaniu się po mieście.

grafika przedstawia ławeczkę w parku

Jeśli jesteś osobą, która nie ma problemów z pieszym przemieszczaniem się po mieście, rozejrzyj się, zapytaj seniorów, których znasz – być może ławka postawiona przy trasie, którą często uczęszczają, znacznie ułatwi im życie. Być może rezygnują z niektórych aktywności, gdyż nie mają siły, by pokonać dłuższy odcinek bez możliwości odpoczynku.

Wniosek o nową ławkę można składać poprzez wirtualny formularz od 10 lutego do 31 marca. Realizacja zgłoszonych ławek odbędzie się w październiku bieżącego roku.

Ławka może zostać postawiona tylko na terenach należących do miasta. Lokalizację ławki należy zaznaczyć punktem na mapie. W formularzu znajdzie się także przestrzeń na uzasadnienie wybranego miejsca. Użyteczne będą również dodatkowe informacje lub pliki np. zdjęcia.

Skąd mam wiedzieć, czy działka należy do gminy czy nie?
Można to sprawdzić w tym miejscu: www.geoportal.wroclaw.pl

Zasady wyboru lokalizacji do ustawienia „Ławeczki mieszkańca”

Każda osoba może zgłosić jedną lokalizację (weryfikacja odbywać  się będzie na podstawie adresu IP).

Wszystkie zgłoszone lokalizacje będą analizowane przez Oficerkę Pieszą oraz Dział Planowania i Analiz Biura Zrównoważonej Mobilności pod kątem użyteczności dla  osób o ograniczonej mobilności, zwłaszcza osób starszych.

Głównym kryterium analizy będzie odległość od miejsc, które są istotne dla głównych adresatów „Ławeczki mieszkańca”.

Na podstawie analizy wszystkich zgłoszeń powstanie lista rankingowa. O miejscu na liście rankingowej nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Po ustaleniu kolejności na liście wszyscy zgłaszający zostaną poinformowani, czy ich lokalizacje zostały zakwalifikowane do realizacji.

Lokalizacje, które nie będą zrealizowane w 2021 r. będą nadal analizowane i realizowane w kolejnych latach wg pozycji w rankingu i dostępnych środków budżetowych.

Ustawienie ławek nastąpi we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej, który dokona ostatecznej weryfikacji lokalizacji pod kątem możliwości ustawienia ławki oraz wybierze wykonawcę.

Osoby, który zgłoszenia zostaną zrealizowane zostaną o tym poinformowani w odrębnym mailu.