26 czerwca 2019

Klin Wojszycki

10%
POSTĘP PRACY

Wielohektarowy zielony Klin Wojszycki to teren zielony rozciągający się pomiędzy ulicami Smardzowską, Asfaltową, Buforową i Wspólną na styku dwóch osiedli: Wojszyc i Jagodna.

Zielony KLIN południa Wrocławia obejmuje obszar o łącznej powierzchni ponad 63 ha. Rozciąga się na styku dwóch wrocławskich osiedli: Wojszyc i Jagodna, pomiędzy ul. Buforową a Smardzowską. To jeden z największych terenów użytkowanych obecnie rolniczo, będący własnością Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Miasto, zainspirowane działaniami mieszkańców i rad osiedli, rozpoczęło starania o pozyskanie tych terenów dla potrzeb utworzenia zielonego klina na południu Wrocławia.

 

TIME LINE

  • ogłoszenie przetargu na wykonawcę koncepcji

    kwiecień 2019
  • rozstrzygnięcie przetargu

    maj 2019
  • konsultacje społeczne ws. zagospodarowania Klinu Wojszyckiego 

    czerwiec 2019