Dostosujemy Wrocław, by był miastem bez barier

Dostosujemy Wrocław, by był miastem bez barier

Chcemy dostosować przestrzeń do osób słabszych – seniorów, niepełnosprawnych i dzieci.

  • Będziemy dostosowywać przestrzeń do potrzeb osób słabszych – głównie seniorów, osób z niepełnosprawnościami i dzieci. W tym celu powstanie mapa barier Wrocławia, która pokaże, co i gdzie należy usprawnić, naprawić, stworzyć.
  • Będziemy jeszcze silniej otwierali miasto dla osób z niepełnosprawnościami. Powinny one mieć swobodny dostęp do obiektów publicznych, komercyjnych, sportowych, kulturalnych.
  • Będziemy tworzyli komunalne mieszkania przyjazne osobom z niepełnosprawnościami – i to w różnych częściach Wrocławia.
  • Stworzymy program wzmacniania spójności społecznej.