Docenimy wrocławskich nauczycieli

Docenimy wrocławskich nauczycieli

Zapewnimy dodatkowe ulgi oraz przygotujemy nowe programy poszerzające ich kompetencje.

  • Zapewnimy ulgi na usługi miejskie i bilety do miejskich instytucji.
  • Rozwiniemy takie programy jak: Wrocław Koduje 2.0. Szkoleniem w ramach takich projektów trzeba objąć kolejnych 500–650 nauczycieli we Wrocławiu.
  • Podniesiemy wysokość dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, w szczególności dla wychowawców klas. Będziemy wspierać rozwój zawodowy wrocławskich nauczycieli.