Będziemy wzmacniać służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe

Będziemy wzmacniać służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe

Od ich poprawnego funkcjonowania zależy życie i bezpieczeństwo wrocławian.

Będziemy wzmacniać i rozwijać służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo i obronę cywilną, w tym działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego.