Będziemy wspierać seniorów

Będziemy wspierać seniorów

Chcemy wzmocnić istniejące kluby seniora i pomóc w otwarciu nowych. Uruchomimy Wrocławski Fundusz Senioralny i nowe programy profilaktyczne.

 • Wzmocnimy 72 istniejące już kluby seniora, wesprzemy otwarcie nowych.
 • Zwiększymy dostęp do usług dedykowanych seniorom, takich jak:
  • trener senioralny, który zadba o ich kondycję
  • taxi senior
  • wdrażany już projekt „Koperta życia”
  • wesprzemy sieć uniwersytetów trzeciego wieku
  • utworzymy uniwersytety czwartego wieku
  • zadbamy o organizację czasu wolnego
  • przystosujemy obiekty sportowe do potrzeb seniorów
  • poprawimy dostęp do usług geriatrycznych
  • zapewnimy doradztwo zawodowe dla seniorów, którzy będą chcieli pozostać aktywni na rynku pracy
  • uruchomimy program „Złota rączka” jako projekt wspierający potrzeby seniorów w drobnych pracach domowych
  • zapewnimy bezpłatne badania okresowe dla osób powyżej 65 roku życia
 • Utworzymy Wrocławski Fundusz Senioralny – deklarujemy na ten cel przynajmniej 4 miliony złotych rocznie.
 • Uruchomimy pogotowie gerontologiczne. Będziemy wspierać aktywizację zawodową seniorów.
 • Wspomożemy finansowo opiekunów osób cierpiących na chorobę Alzheimera.
 • Wrocławską opiekę geriatryczną doprowadzimy do standardów porównywalnych z niemieckimi: powinniśmy mieć ok. 2 geriatrów na 100 tysięcy mieszkańców oraz odpowiednią liczbę miejsc w domach opieki społecznej i w domach dziennego pobytu.
 • Zwiększymy liczbę szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65. roku życia przynajmniej dwukrotnie.
 • Zapewnimy bezpłatne badania okresowe dla osób powyżej 65. roku życia.
 • Uruchomimy sieć osiedlowych punktów wsparcia i aktywności seniorów. Obejmiemy seniorów systemem kompleksowej, spersonalizowanej opieki gerontologicznej i psychogerontologicznej. Wspomożemy rodziny i opiekunów osób starszych.