Będziemy wspierać rozwój lokalnych społeczności

Będziemy wspierać rozwój lokalnych społeczności

Tylko tak możemy zbudować aktywne społeczeństwo obywatelskie.

  • Wzmocnimy Wrocławski Budżet Obywatelski.
  • Uzupełnimy ofertę osiedlową o domy kultury i Centra Aktywności Lokalnej. Utworzymy 8 nowych, m.in.: na Osobowicach–Rędzinie, Maślicach, Żernikach, w Świniarach i Nowych Żernikach.
  • Utworzymy klastry aktywności lokalnej. Do 7 już istniejących dołączą wkrótce kolejne: Zajezdnia Dąbie (rozbudowana zajezdnia przy ul. Legnickiej), kamienica przy ul. Nasypowej i klaster na Przedmieściu Oławskim.
  • Będziemy promować i wdrażać podpisaną w 2017 r. przez władze miasta Kartę Różnorodności, która zapobiega dyskryminacji i zapewnia równość szans w miejscu pracy. Wprowadzimy w szkołach specjalne zajęcia antydyskryminacyjne i przeciwdziałające wykluczeniom, w tym specjalny kurs przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i budowania otwartości wobec różnorodności społecznej i kulturowej.