Będę promował Program „Yellow Ribbon Project” przeciwdziałający pogryzieniom ludzi przez psy