Prezydent Wrocławia otworzył trzecią placówkę SIEMACHA

Przy ul. Dworcowej 8

  • Fot. Mariusz Rymanowski

  • Fot. Mariusz Rymanowski


W piątek, 28 marca, oficjalnie otwarto trzecią placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Stowarzyszenie SIEMACHA we Wrocławiu. W mieszkaniu przy ul. Dworcowej 8 dziesięciu wychowanków znalazło całodobową opiekę, niezbędną pomoc pedagogiczną oraz wsparcie psychologiczne. Placówka o nazwie „SIEMACHA Spot 24/7” zapewni podopiecznym szanse na lepszy start w dorosłe, samodzielne i odpowiedzialne życie.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Rafał Dutkiewicz – prezydent Wrocławia; Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW; Anna Józefiak-Materna – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu; ks. Andrzej Augustyński – Dyrektor Generalny Stowarzyszenia SIEMACHA.

Stowarzyszenia SIEMACHA od 2005 r. prowadzi m.in ośrodki zapewniające młodym osobom, poszkodowanym przez los i pozbawionym możliwości dorastania w biologicznych rodzinach, całodobową opiekę i niezbędną pomoc. Pierwsze takie ośrodki powstawały w Krakowie.

Placówki o nazwie „SIEMACHA Spot 24/7” (w sensie formalno-prawnym „placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego”) nie zatrudniają kadry obsługowej w postaci kucharek, dozorców czy konserwatorów. Większość codziennych obowiązków, takich jak robienie zakupów, przygotowywanie posiłków czy rozliczanie rachunków, wychowankowie wykonują samodzielnie. Dzięki temu w naturalny sposób zdobywają podstawowe umiejętności, które w dorosłym życiu okazują się niezbędne. Wychowankowie trafiają do takich placówek na podstawie orzeczeń sądu.

materiały prasoweZgłoś uwagę