Prezydent jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji  i straży.

Prezydentowi podlega:

  • Departament Prezydenta
  • Departament Spraw Społecznych
  • Departament Edukacji
  • Wydział Prawny
  • Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk

19 listopada 2018 r. zaprzysiężenie na urząd prezydenta złożył Jacek Zbigniew Sutryk (ur. 17 września 1978 r. we Wrocławiu). W wyborach samorządowych (21.10.2018 r.) Jacek Sutryk uzyskał 50,2% głosów (129 669 tys.) i już w pierwszej turze został wybrany na nowego prezydenta Wrocławia. Swoją pięcioletnią kadencję rozpoczął oficjalnie w poniedziałek, 19 listopada, po uroczystym ślubowaniu podczas I sesji nowej Rady Miejskiej Wrocławia.

Poprzedni prezydenci 

  • Rafał Dutkiewicz. Funkcję prezydenta Wrocławia pełnił od 2002 do 2018 roku.
  • Stanisław Huskowski. Funkcję prezydenta Wrocławia pełnił od 2001 do 2002 roku.
  • Bogdan Zdrojewski. Funkcję prezydenta Wrocławia pełnił od 1990 do 2001 roku.

 Zgłoś uwagę