Prezydent na Ceremonii Porozumienia Burmistrzów w Brukseli

W sali posiedzeń plenarnych w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli trwa jedno z największych spotkań burmistrzów w Europie dotyczące m.in. zmian klimatycznych i czystej energii. Bierze w nim udział prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz.


Ceremonia Porozumienia Burmistrzów jest wydarzeniem politycznym, które od 2008 r. gromadzi wspólnotę Porozumienia Burmistrzów. W jej trakcie zostanie zaprezentowany sposób, w jaki samorządy lokalne opracowują zintegrowane strategie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji, aby poprawić efektywność energetyczną budynków, transportu lub oświetlenia, w większym stopniu wykorzystywać energię odnawialną i przygotować się na zagrożenia związane z klimatem.

Ceremonia pozwoli burmistrzom na zbadanie, w jaki sposób można zwiększyć te osiągnięcia, aby pomóc w osiągnięciu lub przekroczeniu celów Unii Europejskiej w zakresie energii i klimatu. Włodarze miast będą mieli możliwość nawiązania współpracy z decydentami UE i odpowiednimi zainteresowanymi stronami, biorąc udział w największej na świecie inicjatywie energetycznej i klimatycznej tego rodzaju.

Coraz więcej działań na rzecz energii i klimatu

UE modernizuje obecnie swoje prawodawstwo w zakresie energii, klimatu i transportu, aby lepiej służyć swoim obywatelom i wywiązać się z zobowiązań wynikających z Paryskiego Porozumienia Klimatycznego. Odniesienie sukcesu w oferowaniu miastom i społecznościom nowych narzędzi i prawa do własnych strategii będzie wymagało aktywnego, lokalnego uczestnictwa.

W ostatnich latach zaangażowanie miast w działania na rzecz energii i klimatu znacznie się zwiększyło i coraz więcej gmin podejmuje zdecydowane działania na rzecz dekarbonizacji i adaptacji do zmian klimatycznych.Zgłoś uwagę