Prestiżowe wrocławskie wyróżnienie dla znanej dziennikarki

Anne Applebaum, polsko-amerykańska dziennikarka, została laureatką Wrocławskiej Profesury im. Fritza Sterna.

  • fot. https://pl.wikipedia.org/wiki/Anne_Applebaum


Wrocławska Profesura im. Fritza Sterna została ustanowiona w 2009 r. przez Rafała Dutkiewicza, prezydenta Wrocławia, i Fundację Zeit jako wyraz uznania dla wybitnego historyka. Urodzony w przedwojennym Breslau, w rodzinie żydowskiej, prof. Stern w 1938 r. wraz z krewnymi uciekł z hitlerowskich Niemiec do Stanów Zjednoczonych. Był profesorem nowojorskiego Uniwersytetu Columbia, specjalizował się w badaniu dziejów Europy, historii niemieckich Żydów oraz źródeł nazizmu.

„Fritz Stern był wielkim przyjacielem Polski i polskiego Wrocławia. Niezwykle cenił demokratyczne zmiany i otwarcie miasta na własne wielokulturowe dziedzictwo historyczne. Pisał o tym w swoich tekstach, mówił, gdy do Wrocławia powracał” - pisała Hana Cervinkova na łamach „Gazety Wyborczej” po jego śmierci w 2016 roku. - Współczesny Wrocław uznawał za "oszałamiający przykład pozimnowojennej odbudowy".

Prof. Stern był doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Publicystka, pisarka, żona ministra

Intencją pomysłodawców jego nagrody było inspirowanie społeczności akademickiej oraz wzbogacanie życia intelektualnego we Wrocławiu poprzez przyciągnięcie do miasta światowej sławy uczonych – przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, aby wesprzeć miasto w umacnianiu wielokulturowego dziedzictwa Wrocławia.

Podstawą wyboru laureatów Profesury jest zarówno kryterium doskonałości naukowej jak i działalność społeczna: zaangażowanie nauki w proces tworzenia wzajemnego porozumienia pomiędzy narodami i kulturami, wspieranie walki z uprzedzeniami i nienawiścią oraz budowy świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

Dotąd jej laureatami zostali Richard von Weizsäcker, były prezydent RFN, oraz Joschka Fischer, były szef niemieckiej dyplomacji.

Spotkanie z Anne Applebaum

Spotkanie z Anne Applebaum

Termin 3 października 2018 od 19:00 do 21:00

Miejsce Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

Zobacz

Anne Applebaum, która odbierze nagrodę w środę 3 października w Bibliotece Uniwersyteckiej, jest znakomitą dziennikarką, zajmuje się badaniem relacji w Europie Wschodniej i Środkowej. Za monumentalny „Gułag”, opowieść o systemie opresji w Związku Radzieckim, została wyróżniona Nagrodą Pulitzera. W jej dorobku jest kilkanaście książek, jest publicystką „The Washington Post”. Prywatnie jest żoną Radosława Sikorskiego, dyplomaty, byłego szefa MON i MSZ.

Zgłoś uwagę