Praca dla niepełnosprawnych

W poniedziałek debata o zmianie przepisów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych


Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Dialog Społeczny” zaprasza pracodawców, przedstawicieli urzędów państwowych i samorządowych, a także organizacje pozarządowe w 10 miastach, na seminaria dotyczące propozycji zmian w przepisach. Informowaliśmy już o zakładach pracy chronionej z mniejszym dofinansowaniem.

– Zależy nam na zmianach i stabilności przepisów, a także analizie rozwiązań systemowych występujących w krajach europejskich. Chcemy zostawić to co jest dobre i zaproponować zmiany, tam gdzie należy ich dokonać, a wnioski przekazać stronie rządowej – mówi Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Do dyskusji zaproszeni zostali eksperci: profesor Elżbieta Kryńska, ekspert w dziedzinie polityki gospodarczej i społecznej, Krzysztof Pater, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, stały ekspert Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, w 2004 roku Minister Polityki Społecznej, a także dr Tomasz Kacprzak specjalista w zakresie rynku prasy, dialogu społecznego i procesów gospodarczych.

– Uchwalane przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych nie mogą być oderwane od rzeczywistości. Wpływ na ich kształt powinni mieć nie tylko rząd, ale także pracodawcy, samorządowcy, przedstawiciele różnych instytucji, czy organizacje pozarządowe. Konieczny więc jest dialog i zaangażowanie wszystkich stron – mówi Anna Skupień, rzecznik prasowy POPON.

Organizatorem spotkania jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Najbliższe spotkanie odbędzie się we Wrocławiu 10 lutego, w Hotelu Śląsk o godz. 10.00.

jr

Zgłoś uwagę