Powstanie kolejny odcinek drogi rowerowej wzdłuż ul. Grabiszyńskiej

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił przetarg na rozbudowę i przebudowę ulicy Grabiszyńskiej, w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych na odcinku od mostu Oporowskiego do al. gen. Hallera i dalej do ul. Stalowej.

  • fot. ZDiUM


To już drugi etap rozbudowy i przebudowy ulicy Grabiszyńskiej w celu wyznaczenia drogi rowerowej. Wcześniej, w lipcu tego roku ogłoszono przetarg na budowę dwóch fragmentów drogi rowerowej pomiędzy pl. Legionów a ul. Zaporowską i dalej aż do skrzyżowania z ul. Żelazną. Na odcinku 1,5 km powstanie odrębna droga, a na krótkim odcinku ciąg pieszo-rowerowy. Termin zakończenia I etapu inwestycji przypada na kwiecień 2018 r.

21 listopada ogłoszono przetarg na drugi etap rozbudowy infrastruktury rowerowej na ul. Grabiszyńskiej, gdyż zarówno jedna, jak i druga inwestycja jest bardzo istotna dla cyklistów. Ulica Grabiszyńska to ruchliwa arteria, pełna samochodów i mocno zabudowana. Do tej pory nie posiadała drogi rowerowej, zatem użytkownicy ekologicznych podróży zmuszeni byli poruszać się między samochodami, albo nielegalnie po chodniku.

Zakres nowego zamówienia obejmuje wykonanie robót na odcinku od mostu Oporowskiego do al. gen. Hallera i od al. gen. Hallera do ul. Stalowej. W ramach prac należy przebudować istniejące ciągi piesze, sygnalizację, oświetlenie, zapewnić organizację ruchu zastępczego, a także dokonać wycinki zieleni i nasadzeń zastępczo-wyrównujących. Oczywiście co najważniejsze, prace obejmują budowę nowej drogi rowerowej z betonu asfaltowego, a na krótszym odcinku ciągów pieszo-rowerowych.

Dokumentację do nowego przetargu przygotowała firma Elektrotim S.A, a termin składania ofert mija 6.12.2017 r. o godzinie 10.30. Wyłoniony w konkursie wykonawca na realizację zadania będzie miał 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.Zgłoś uwagę