Powstała Rada ds. współpracy z zagranicą

Dolnośląskie firmy, samorząd i izby gospodarcze walczą o rynki zagraniczne


Pierwszą wspólną inicjatywą władz regionu oraz czterech dolnośląskich podmiotów otoczenia biznesu jest utworzenie Rady ds. współpracy z zagranicą. Porozumienie w tej sprawie podpisali w 31 marca w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Związku Pracodawców Polska Miedź, Loży Dolnośląskiej Business Centre Club, Zachodniej Izby Gospodarczej oraz Dolnośląskiej Izby Gospodarczej

Potrzebny przyjazny klimat dla eksportu

Celem Rady ds. współpracy z zagranicą jest rozwój eksportu i wsparcie ekspansji międzynarodowej dolnośląskich przedsiębiorstw. Rada będzie dążyć do nawiązywania kontaktów handlowych dolnośląskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, wspierać firmy, które działają już poza granicami kraju i poszukiwać nowych przedsiębiorstw mających szansę odnieść sukces za granicą. Dodatkowo, Dolny Śląsk zamierza jeszcze aktywniej angażować się we współpracę z samorządami regionalnymi za granicą, z którymi łączy go wymiana gospodarcza. Efektem tej współpracy ma być stworzenie przyjaznego klimatu oraz warunków dla eksportu i inwestycji zagranicznych dolnośląskich przedsiębiorstw.

- Porozumienie to ma dużą wartość, ponieważ jest to inicjatywa oddolna – mówi Cezary Przybylski , Marszałek Województwa Dolnośląskiego. - Stowarzyszenia działające w biznesie postanowiły zorganizować się i współpracować w zakresie współpracy zagranicznej z samorządem województwa. To przedsiębiorcy, a nie urzędnicy wiedzą najlepiej, co jest im potrzebne. Jednak często urzędy i instytucje publiczne mogą pomóc w kontaktach zagranicznych. Za porozumieniami, które są zawarte pomiędzy samorządami i regionami, może pójść również biznes. Także jeśli firmy dolnośląskie ulokują swoją działalność za granicami Polski, to pomoc instytucji samorządowych jest niezastąpiona. Jedni i drudzy wzajemnie się mobilizują i wspierają. Jestem przekonany, że to porozumienie przyniesie sukces.

Pomogą zdobywać zagraniczne rynki

- Nowopowstała Rada ma pomóc dolnośląskim przedsiębiorcom w zdobywaniu rynków zagranicznych – twierdzi Jarosław Kurzawa, przewodniczący Rady ds. współpracy z zagranicą. - Jest ona otwarta dla tych wszystkich, którzy mają do wniesienia aportem coś w obszarze współpracy zagranicznej i w biznesie. Mam nadzieję, że nasza Rada spowoduje, że dolnośląscy przedsiębiorcy znacznie lepiej będą poruszali się na rynkach zagranicznych i że uda się zwiększyć aktywność podmiotów zagranicznych w naszym regionie. Wówczas efekty odczują nie tylko przedsiębiorcy, ale również wszyscy mieszkańcy Dolnego Śląska.

Również KGHM, choć jest obecny już na kilku kontynentach, jest zainteresowany dalszym rozwojem swojej współpracy zagranicznej.

- Taka formuła, żeby za KGHM-em szedł biznes mały, średni i duży, przyświecała nam od dawna -uważa Herbert Wirth, prezes Związku Pracodawców Polska Miedź oraz Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA. – Dlatego też zapraszamy firmy, które czują się na siłach pomóc nam w naszych inwestycjach zagranicznych. Wszędzie chodzi przede wszystkim o to, żeby zarabiać i dlatego zależy nam, żeby atrakcyjne kontrakty trafiały do polskich firm, które będą realizowały dla nas usługi czy też dostarczały produkty. Jest to oferta skierowana również do dolnośląskiego biznesu.

Katarzyna KunkaZgłoś uwagę