Powołanie składu Wrocławskiej Rady Kultury

Wrocławska Rada Kultury będzie liczyła 15 członków. W jej składzie znajdzie się 5 przedstawicieli Prezydenta Wrocławia, 2 przedstawicieli miejskich instytucji kultury, a większość w Radzie przypada stronie społecznej, która dysponuje 8 miejscami.


Znane są nazwiska kandydatów strony społecznej. Wybory odbyły się 4 grudnia br. Zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem wyborów przedstawicieli strony społecznej do wrocławskiej rady kultury przeprowadzanych w czasie wrocławskiego kongresu kultury, przyjętym przez organizatorów Kongresu, czyli Gminę Wrocław, Strefę Kultury Wrocław oraz stronę społeczną – Grupę Kultura Wrocław.

Obecnie Komisja Wyborcza przyjmuje ewentualne odwołania związane z wyborami. Można je składać w formie pisemnej w Strefie Kultury Wrocław do północy 18 grudnia br., zgodnie ust. 14 w rozdziale III Regulaminu.
Powołanie przez Prezydenta Wrocławia członków Wrocławskiej Rady Kultury może więc nastąpić nie wcześniej niż 21 grudnia br.

Zarządzenie 2248/19 z dnia 17 grudnia 2020Zgłoś uwagę