Poszukiwany wykonawca laboratorium EIT+

Nowy przetarg na dokończenie laboratorium w Kampusie Pracze


Pod koniec zeszłego roku, w związku z zagrożeniem realizacji zakończenia terminowego robót budowlanych, zarząd Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego nr 2 „WROBIS” S.A. Właśnie ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy, który dokończy największy w Kampusie Pracze budynek laboratoryjny.

Nowy wykonawca będzie zobowiązany przede wszystkim dokończyć prace projektowe oraz roboty budowlane w budynku nr 9A we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147. Do jego zadań będzie również należało zagospodarowanie przylegającego terenu i wyposażenie budynku w niezbędne instalacje oraz w takie urządzenia, jak: windy, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

- Naszym celem jest przede wszystkim wyłonienie dobrego i solidnego wykonawcy dla naszego budynku 9A – twierdzi Tomasz Gondek, wiceprezes zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. - Maksymalny termin wykonania robót budowlanych wynosi osiem miesięcy od momentu podpisania umowy.

Termin składania ofert w przetargu upływa w dniu 2 kwietnia 2014 r. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy m.in. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali co najmniej dwa obiekty o charakterze naukowo-badawczym, o powierzchni nie mniejszej niż 5 tys. mkw. każdy i powierzchni laboratoriów nie mniejszej niż 2 tys. mkw., z których każdy miał wartość co najmniej 20 mln zł brutto. Kryterium udzielenia zamówienia jest cena.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIG.02.02.00-02-001/09 pn. „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 2 „Infrastruktura sfery B+R”, Działanie 2.2 „Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych”.

Budynek 9A jest jednym z czterech budynków laboratoryjnych, które powstają w Kampusie Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Przebudowa pierwszego budynku (1 BC) jest już zakończona i obiekt jest w pełni wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę pomiarowo-diagnostyczną. Pozostałe dwa budynki (7 i 9), wykonywane przez firmę Warbud S.A., są realizowane zgodnie z uzgodnionym harmonogramami prac.

Katarzyna KunkaZgłoś uwagę