Porozumienie dla edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży

W czwartek, 15 grudnia,  w IX Liceum Ogólnokształcącym przedstawiciele Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Związku Banków Polskich i Warszawskiego Instytutu Bankowości podpisali porozumienie „Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów i seniorów – współpraca sektora finansowego z samorządami”.

  • Porozumienie

    Wrocław jest pierwszym miastem, w którym podpisano porozumienie


Na jego mocy wrocławscy uczniowie w ramach cyklu lekcji nauczą się podstaw oszczędzania, bankowości i przedsiębiorczości.

– Projekt będzie dotyczył młodzieży ze szkół podstawowych i liceów. Wrocław jest pierwszym, ale nie ostatnim miastem, w którym podpisaliśmy porozumienie. Tu zaczynamy z władzami Wrocławia realizację dużego ogólnopolskiego projektu – zapowiada Waldemar Zbytek, wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości. – Program jest podzielony na poziomy dopasowane do wieku uczestników. Uczniowie dowiedzą się jak liczyć oprocentowanie, jak zdobyć oszczędności i je pomnażać. Poznają też podstawy funkcjonowania systemu emerytalnego – dodaje.

Program na Dolnym Śląsku będzie realizowany przez 600 wolontariuszy praktyków, którzy są pracownikami banków lub emerytami, którzy pracowali w bankowości. Docelowo w programie będzie uczestniczyło 60 tysięcy uczniów z całej Polski, w tym kilkanaście tysięcy na Dolnym Śląsku.

– Wrocław jest doskonałym miejscem, żeby zainaugurować ten projekt. Prężnie się rozwija i mieszkańcy po prostu potrzebują podstawowej wiedzy ekonomicznej. Zależy nam na jakości tej wiedzy, zwłaszcza praktycznej. Dlatego szukamy partnerów do współpracy. Kilkadziesiąt banków, które uczestniczą w dziś zainaugurowanym programie, są gwarancją jakości tych zajęć – mówi Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

To nie pierwszy tego typu program we Wrocławiu. Miasto od 2009 roku realizuje kompleksowy program Edukacja przedsiębiorczości, rozumianej jako zestaw cech takich jak zaradność, zdolność analizowania i kojarzenia faktów, umiejętność wyciągania wniosków, świadomość istnienia zjawisk popytu i podaży, wartości i roli pieniądza, racjonalnego oszczędzania i inwestowania, a także konsekwencji zadłużenia. W realizacji założeń programu wykorzystywane są różnorodne narzędzia i środki przekazu. M.in. w 2012 roku powstało przedstawienie teatralne p.t. „Bajka o przedsiębiorczym Janku i jego niemądrych braciszkach", które miało na celu nie tylko popularyzację przedsiębiorczości, ale również zaszczepienie w dzieciach czujności w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych. Projekt został doceniony przez Komisję Europejską i Ministerstwo Gospodarki, a cały Program został wyróżniony przez Kapitułę Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej. Dotychczas udział w Programie Edukacja przedsiębiorczości wzięło ponad 36 000 uczniów.

Ponadto Wrocław prowadzi kilkadziesiąt programów i projektów w szkołach, obejmujących cały wachlarz zagadnień – zdrowie, twórczość, sport i inne, między innymi Mali Wspaniali, Edukacja w Miejscach Pamięci, Miasto Pokoleń, Topacz, Szare na Zielone i wiele innych.Zgłoś uwagę