Ponad 291 mln euro dla ZIT WrOF

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) to nowa forma wdrażania unijnego mechanizmu rozwoju regionalnego podniesionej do rangi Instytucji Pośredniczącej w systemie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

  • ZIT WrOF składa się z 15 gmin w aglomeracji wrocławskiej z terenu 6 powiatów

    ZIT WrOF składa się z 15 gmin w aglomeracji wrocławskiej z terenu 6 powiatów


– Wrocławski ZIT jest jednym z trzech na terenie Dolnego Śląska – mówi Justyna Wieczorkiewicz-Molendo, zastępca dyrektora ds. ZIT WrOF we wrocławskim magistracie. ZIT-y jako Instytucje Pośredniczące odpowiedzialne za wdrażanie regionalnych programów operacyjnych i wyłanianie projektów do dofinansowania.

ZIT WrOF składa się z 15 gmin (Wrocław i pobliskie gminy) z terenu 6 powiatów.

Środki, którymi dysponuje ZIT WrOF są dysponowane w 10 osiach proiorytetowych:

KLIKNIJ I ZOBACZ CAŁĄ PREZENTACJĘ O ZIT WrOF

– Obecnie zakończono składanie wniosków w ramach 7 konkursów, 13 konkursów w trakcie a ogłoszone i planowane do ogłoszenia w 2016 r. są 32 konkursy – wymienia Justyna Wieczorkiewicz-Molendo.

O możliwość otrzymania dotacji unijnej na obszarze ZIT WrOF mogą ubiegać się podmioty publiczne lub prywatne (z wyłączeniem osób fizycznych).

Szczegółowe informacje o ZIT WrOF oraz ogłaszanych konkursach na stronie internetowej Zintegorowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zgłoś uwagę