Konkurs dla innowacyjnych przedsiębiorców

Zgarnij pieniądze na „Polski Produkt Przyszłości”


Twórcy nowych innowacyjnych produktów, które chcieliby rozpowszechnić na polskim rynku, mogą wziąć udział w konkursie „Polski Produkt Przyszłości” organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem konkursu, objętego honorowym patronatem Ministra Gospodarki, jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów - zarówno wyrobów, jak i technologii - które mają szansę zaistnieć na polskim rynku. Mogą do niego przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja: jednostka naukowa - przedsiębiorca, nie tylko z Polski, ale również z innych krajów Unii Europejskiej.

Nagroda i wyróżnienia „Polski Produkt Przyszłości” przyznawane są za propozycję nowego, innowacyjnego produktu, którego projekt: jest doprowadzony najdalej do etapu prac wdrożeniowych (projekt niewdrożony) lub też został wdrożony do praktyki produkcyjnej w okresie od 12 do 21 miesięcy przed datą zgłoszenia projektu do konkursu (projekt wdrożony).

Zwycięzcy w konkursie „Polski Produkt Przyszłości” otrzymują statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości” oraz wsparcie w promocji produktu.

Oprócz głównych nagród, organizator konkursu przewiduje również przyznanie nagród specjalnych: za projekt zgłoszony przez firmę typu spin-off, za projekt z branży teleinformatycznej oraz za projekt w obszarze ekoinnowacji.

Udział jest bezpłatny. Wnioski konkursowe można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie do 16 czerwca 2014 roku, do godz. 16.30 na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa (z dopiskiem na kopercie Konkurs Polski Produkt Przyszłości).

Wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielane są pod nr telefonu (22) 432 83 12 lub za pośrednictwem poczty e-mail: konkursppp@parp.gov.pl.

Katarzyna Kunka

Zgłoś uwagę