Politechnika: Rośnie gmach GEO-3EM przy Na Grobli

Naukowcy i studenci aż pięciu politechnicznych wydziałów będą korzystali z laboratoriów w nowym gmachu uczelni przy ul. Na Grobli. W czwartek wmurowano akt erekcyjny budynku GEO-3EM Energia, Ekologia, Edukacja.

  • Wizualizacja budynku Geo-3EM, fot. PWr

  • Wmurowanie aktu erekcyjnego Geo-3EM


Nowy obiekt to kolejny moduł kampusu, który Politechnika Wrocławska buduje między Oławką a Odrą, wzdłuż ul. Na Grobli. Budynek stoi bliżej mostu Oławskiego na działce przekazanej uczelni przez władze Wrocławia.

Na 4,5 tys. metrów kw. znajdzie się dwanaście wysokospecjalistycznych laboratoriów oraz sale dydaktyczne. Prowadzone w nich będą zajęcia oraz badania na potrzeby wydziałów: Mechanicznego, Chemicznego, Elektroniki, Budownictwa Lądowego i Wodnego, ale przede wszystkim Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii.

Nowa infrastruktura będzie służyć prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych skoncentrowanych na obszarach strategicznych z punktu widzenia rozwoju całego Dolnego Śląska, takich jak: mobilność przestrzenna, surowce naturalne i wtórne, produkcja maszyn i urządzeń oraz obróbka materiałów.

– To największa inwestycja tej kadencji rektorskiej. Ważna nie tylko ze względu na jej koszt. Znajdą się tu duże laboratoria, a prowadzone tu badania będą służyć rozwojowi gospodarki – mówił prof. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej.

Wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl zwrócił uwagę, że w pobliżu kompleksu Politechniki zbudowano nowe osiedle, a nieco dalej stanęły nowoczesne biurowce. – Wrocław postawił na naukę i edukację oraz gospodarkę opartą na wiedzy. Ale dbamy także o to, aby wrocławianom coraz lepiej się żyło i pracowało – mówił.

Wartość projektu to ponad 103 mln zł. Na realizację inwestycji uczelnia otrzymała dotację z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Koniec prac zaplanowano na październik 2018 roku.

Pwr/wZgłoś uwagę