Politechnika: Prof. Marcin Drąg laureatem polskiego Nobla

Profesor Marcin Drąg z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej został laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, tzw. polskiego Nobla. To najważniejsza nagroda naukowa przyznawana w Polsce.

  • Prof. Marcin Drąg, fot. Janusz Krzeszowski


Nagrody fundacji są przyznawane za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł.

Prof. Marcin Drąg został doceniony za opracowanie nowej platformy technologicznej umożliwiającej otrzymywanie związków biologicznie aktywnych, w szczególności inhibitorów enzymów proteolitycznych. Platforma ta może służyć do opracowywania nowych terapii, leków czy metod diagnostycznych.

Naukowiec w 2018 roku znalazł się w gronie 30 Kreatywnych Wrocławia

Laureat pracuje w Zakładzie Chemii Bioorganicznej PWr i specjalizuje się w chemii biologicznej i medycznej. Jest on wielokrotnym stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Zrealizował wiele grantów badawczych, m.in. z budżetu Narodowego Centrum Nauki oraz polskich i zagranicznych uczelni, instytucji i organizacji, finansujących zaawansowane technologie naukowe.

Kilkukrotnie nagradzany był Nagrodą Rektora Politechniki Wrocławskiej, a także Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doceniono go także w plebiscycie na 30 kreatywnych osobowości Wrocławia 2018.

Prof. Marcin Drąg, fot. Janusz Krzeszowski

Prof. Marcin Drąg pracował na uczelniach we Włoszech, Austrii, Francji i w Stanach Zjednoczonych. Jest związany z prestiżowym Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute w Kalifornii.

Światowej klasy specjalista

W swojej pracy naukowej prof. Marcin Drąg zajmuje się badaniem enzymów proteolitycznych (proteaz). Odpowiadają one za rozwój praktycznie wszystkich chorób cywilizacyjnych. Na swoim koncie ma już dziewięć patentów i blisko 110 prac naukowych opublikowanych w najwyższej klasy czasopismach. Były one cytowane ponad dwa tysiące razy, co zapewniło prof. Drągowi wskaźnik Hirscha sięgający 28.

Polskie Noble są przyznawane za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe w czterech dziedzinach: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych i społecznych. Wręczenie nagród odbędzie się 4 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie.

Prof. Marcin Drąg jest drugim naukowcem z Politechniki Wrocławskiej, który otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W 2016 r. jej laureatem był prof. Marek Samoć.

Pwr/w

 Zgłoś uwagę