Wrocławska Nagroda Poetycka

Poezja ustawionego głosu

Grzegorz Jankowicz – juror „Silesiusa” o nagrodzonej w kategorii „Debiut”Martynie Buliżańskiej

  • Martyna Buliżańska odbiera nagrodę Silesius fot. Joanna Jackowska

    Martyna Buliżańska odbiera nagrodę Silesius fot. Joanna Jackowska


To jest poezja ustawionego głosu. Poezja, która długim wersem, długą frazą, długim zdaniem próbuje połączyć z sobą dwie sfery. Sferę, która jest wystylizowana, teatralna, samoświadoma swojej sztuczności i sferę prywatnego doświadczenia, na które składają się rozmaite klisze, stereotypy, pewne konwencje mówienia ale przez nie to osobiste doświadczenie próbuje się przedrzeć, próbuje wypłynąć na powierzchnię jak z głębiny rozmaitych języków: i kultury, i literatury, i polskiego wiersza, i wiersza obcego. Zaskakująco dojrzały, jeśli chodzi o świadomość poetycką, debiut niespełna dwudziestolatki.Zgłoś uwagę