Podnoszenie kompetencji

Podnoszenie kompetencji osób odpowiedzialnych za edukację i bezpieczeństwo.

Szkolenia dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

W 2014 roku powstał zespół ds. ksenofobii - grupa 16 pracowników policji wrocławskiej, którzy biorą udział w specjalnych szkoleniach i spotkaniach.

W 2014 roku największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia dot. symboli mowy nienawiści oraz aspektów prawnych i psychologicznych mowy nienawiści.

Szkolenia dotyczące mowy nienawiści oferowane są bezpłatnie dla zainteresowanych jednostek miejskich, szkół (nauczycieli, administracji szkoły), służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (straż miejska), przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, trenerów sportowych oraz wszystkich chętnych podmiotów w mieście. Trenerzy dojeżdżają do danej jednostki, a całe szkolenie prowadzone jest na koszt Gminy Wrocław. Szkolenia prowadzą doświadczeni trenerzy oraz adwokat.

Szkolenia dla służb stadionu

W 2014 roku zrealizowano wykłady oraz spotkania dla organizatorów oraz podmiotów odpowiedzialnych za imprezy sportowe na stadionach we Wrocławiu (reprezentanci m.in.: policji, straży miejskiej, MPK, WKS Śląsk Wrocław, PZPN, Pogotowie Ratunkowe, Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji UM, Centrum Kryzysowe UM, Impel i inni).

Celem szkoleń dla tej grupy jest przedstawienie najczęstszych przejawów rasizmu w sporcie i na stadionach, omówienie aktualnie używanych symboli rasistowskich i faszystowskich, aktualnych możliwości przeciwdziałania rasizmowi na stadionie, a także zacieśnienie współpracy ww. instytucji w zakresie stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na stadionie.

Cykliczne szkolenia dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na stadionach prowadził w 2014 m.in. ekspert i prezes stowarzyszenia „Nigdy Więcej”, pan Jacek Purski oraz inni eksperci zza granicy.

Ambasadorzy Dialogu

Zobacz on-line >

W oparciu o badania (m.in. Education at a Glance 2014) podjęto decyzję o wspieraniu nie tylko młodzieży i dzieci, ale osób pracujących z młodzieżą. Powstała w związku z tym grupa rozwojowo-edukacyjna „Ambasadorzy Dialogu”. Są to nauczyciele wszystkich poziomów szkół oraz wychowawcy przedszkoli zainteresowani rozwijaniem otwartości w swoich placówkach oraz podnoszeniem swoich kompetencji międzykulturowych. Do marca 2015 zgłosiło się ok. 80 osób.

W lutym 2015 zorganizowane zostały dla nich specjalne Targi Edukacji Międzykulturowej, podczas których organizacje pozarządowe przedstawiły swoją ofertę dla szkół. 100 % uczestników uznało, że targi to bardzo dobry pomysł oraz że targi podniosły ich wiedzę na temat oferty edukacyjnej we Wrocławiu. W targach prezentowało się 14 organizacji uczących otwartości.Zgłoś uwagę