Podatki lokalne w 2017 roku

W Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2016 r. poz. 5472, opublikowana została uchwała nr XXXII/663/16 Rady Miejskiego Wrocławia z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Szczegółowe informacje oraz formularze do pobrania ze stron:

Stawki podatku od środków transportowych nie uległy zmianie. Więcej informacji tutaj.

W 2017 roku większość stawek podatku od nieruchomości uległa obniżeniu.

Od 1 stycznia wejdą w życie nowe stawki dla dróg znajdujących się na terenach osiedli mieszkaniowych. Wprowadzone zostają preferencyjne stawki dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, będących w posiadaniu: 

  1. gruntów położonych na terenach osiedli mieszkaniowych i oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, zapewniających dostęp do budynków mieszkalnych, 
  2. budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w postaci dróg wewnętrznych lub ich części położonych na terenach osiedli mieszkaniowych, na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, zapewniających dostęp do budynków mieszkalnych.    

Przypominamy  również o obowiązku złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości na 2017 r (DN-1) do 31 stycznia 2017 r.,  złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych w 2017 r.  do 15 lutego 2017 r., wyłącznie na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. (DT-1(5)).Zgłoś uwagę