Logo

Pomoc

Spis treści

Informacje ogólne

Jeśli chcesz uzyskać ogólne informacje na temat Platformy Informacyjno Płatniczej PLIP skorzystaj z odpowiedzi na najważniejsze zagadnienia umieszczonych w menu bocznym lub wybierz jedną z form kontaktu z nami.


Jeśli chcesz zgłosić problem związany z Twoim kontem np. twoje należności nie są widoczne na PLIP lub dokonaną przez platformę płatnością zrób to poprzez ePUAP - pismo ogólne do podmiotu publicznego lub osobiście w Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41.
Szczegóły w regulaminie.

Co to jest PLIP?

PLIP to Platforma Informacyjno-Płatnicza Wrocławia, która umożliwia sprawdzanie i uregulowanie przez Internet zobowiązań podatkowych oraz wybranych opłat cywilnoprawnych (np. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu czy dzierżawy)  pobieranych przez Gminę Wrocław.

Z PLIP mogą korzystać użytkownicy komputerów stacjonarnych oraz urządzeń mobilnych, które mają dostęp do Internetu i zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek:

• Internet Explorer ( wersja od 8 do najnowszej)
• Firefox ( wersja od 15 do najnowszej)
• Opera ( wersja od 12 do najnowszej)
• Chrome ( wersja od 22 do najnowszej)
• Safari ( w wersjach 5-7)
• Android Chrome, Opera, Firefox w wersjach Mobile
• przeglądarki iOS – wersja od 4 do 7

PLIP’a znajdziesz pod adresem: www.wroclaw.pl/plip, a tak wygląda jego strona startowa:

W przyszłości będzie można uzyskać dostęp do innych należności pobieranych przez Gminę Wrocław.

 

Czym jest Profil Zaufany?

To bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości, która umożliwia elektroniczny kontakt z administracją

Bezpieczeństwo danych jest dla nas sprawą najwyższej wagi, dlatego postanowiliśmy wykorzystać możliwości bezpiecznej platformy Profil Zaufany.

Istnieją trzy możliwości uzyskania profilu zaufanego:

Pierwsza z nich - potwierdzenie tożsamości w wybranym punkcie potwierdzenia profilu zaufanego. Wystarczy założyć konto na https://pz.gov.pl/pz/register, wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego, a następnie udać się do dowolnego punktu z dokumentem tożsamości celem potwierdzenia profilu zaufanego. Wizyta w urzędzie jest jednorazowa.

Z drugiej możliwości – samozaufania – mogą skorzystać osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Wówczas wypełniając wniosek o założenie profilu zaufanego – samodzielnie, za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym, można potwierdzić swoje dane.

Możesz również założyć i potwierdzić Profil Zaufany online za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

 

Logowanie

Kliknij na przycisk Zaloguj się

Po kliknięciu zostajesz przeniesiony do okienka logowania platformy ePUAP:

Z logowania z wykorzystaniem hasła (obszar 1) korzystasz wtedy gdy nie posiadasz podpisu elektronicznego.

Aby się zalogować do PLIP w tym przypadku musisz wpisać:

• Login
• Hasło

a następnie kliknąć na:

Z logowanie z wykorzystaniem podpisu elektronicznego (obszar 2) korzystasz wtedy gdy posiadasz podpis elektroniczny.

Aby się zalogować do PLIP w tym przypadku musisz wpisać:

• Login

a następnie kliknąć na gdzie nastąpi zweryfikowanie tożsamości z wykorzystaniem karty podpisu elektronicznego.

W przypadku gdy logowanie czy to przy użyciu hasła czy to przy użyciu certyfikatu nie powiedzie się, pojawi się komunikat o błędzie uwierzytelnienia:

W takim przypadku należy kliknąć na co spowoduje przeniesienie do ekranu logowania gdzie należy ponowić próbę zalogowania się albo przy użyciu hasła albo przy użyciu certyfikatu.

 

Informacje dla nowych użytkowników

 

Zakładanie konta

 

Jeśli logujesz się po raz pierwszy do PLIP zostaniesz przekierowany do modułu zakładania konta.

Aby założyć konto na PLIP musisz podać:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania (ulica – nr bramy/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

- adres poczty elektronicznej

• oświadczyć, że zapoznałeś się z treścią Regulaminu korzystania z PLIP oraz Szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Twoich danych osobowych przez Gminę Wrocław (Regulamin i Szczegółowe informacje dotyczącymi przetwarzania Twoich danych osobowych przez Gminę Wrocław są stale dostępne w PLIP – wystarczy kliknąć na Pobierz regulamin),

• musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wrocław, która jest Administratorem Twoich danych osobowych.

  

• nie musisz wyrażać  zgody na udostępnienie danych osobowych firmie PayPro S.A. o ile nie chcesz korzystać z możliwości uregulowania płatności drogą elektroniczną jaką oferuje PLIP. 

W przypadku gdy w trakcie korzystania z PLIP zechcesz rozpocząć korzystanie z możliwości uregulowania płatności drogą elektroniczną oferowanej przez PLIP należy wyrazić zgodę na udostępnienie danych osobowych wskazanej powyżej firmie PayPro S.A.

Aby to zrobić wystarczy wejść w Dane użytkownika , wyrazić zgodę na udostępnianie danych firmie PayPro S.A. i zapisać zmianę.

 

W razie braku oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem korzystania z usług PLIP i/lub nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wrocław założenie konta nie będzie możliwe; zostanie wyświetlony poniższy komunikat:

W fazie zakładania konta system potwierdza podane dane łącząc się z platformą Profil Zaufany i po poprawnym zweryfikowaniu danych:

• zostaje utworzone konto po kliknięciu na przycisk:
• tworzony jest elektroniczny dokument potwierdzający prawidłowe uwierzytelnienie użytkownika; dostępny on jest w zakładce:


link:


Po zalogowaniu do PLIP pojawi się menu górne:

i boczne:

 

Zmiana wyglądu strony

Menu górne zawiera m.in. przyciski umożliwiające zmianę wielkości czcionek oraz ustawienie kontrastu dla osób niedowidzących:

Jeśli chcesz dokonać zmiany wielkości czcionki kliknij na przycisk:

Po kliknięciu uzyskujesz średni rozmiar czcionki; ponownie kliknięcie powoduje uzyskanie dużego rozmiaru czcionki; kolejne kliknięcie to powrót do normalnego rozmiaru czcionki.

Jeśli chcesz uzyskać kontrastowy obraz platformy PLIP kliknij na przycisk:

Po kliknięciu strona przybiera taki wygląd pozwalający osobom niedowidzącym na łatwiejsze korzystanie z niej:

Jeśli chcesz uzyskać standardowy obraz platformy PLIP ponownie kliknij na przycisk:

Po kliknięciu strona powraca do standardowego wyglądu.

 

Elementy portalu

 

Menu górne

Menu górne zawiera także przyciski informacyjne oraz przycisk wyjścia z PLIP (Wyloguj):

- wyjście z PLIP

- informacje o PLIP

- lista tytułów, które można opłacić poprzez PLIP

- lista banków dla płatności przelewami i systemów kartowych

- dostęp do instrukcji obsługo PLIP

- wyjście z PLIP

 

Menu boczne

Menu boczne zawiera listę funkcjonalności merytorycznych jakie oferuje PLIP:

- lista zobowiązań jakie pozostają do zapłacenia na podstawie informacji z systemów źródłowych

- lista zobowiązań jakie zostały oznaczone do zapłacenia

- lista zobowiązań przesłanych do systemu płatności i oczekują na potwierdzenie dokonania płatności

- lista zobowiązań zapłaconych z wykorzystaniem PLIP

- lista transakcji płatniczych realizowanych na PLIP

 

Instrukcje wykonywania transakcji

Zobowiązania do zapłacenia:
Zobaczysz tutaj wykaz nieopłaconych zobowiązań w stosunku do Miasta Wrocław jakie są uwidaczniane na platformie PLIP.
 

Obszar ekranu oznaczony na powyższej grafice jako 1 to wyszukiwarka, która umożliwi Ci zlokalizowanie interesujących Cię zobowiązań wg:

• tytułu (można wpisać dowolny fragment rodzaju zobowiązania),
• dat (od – do),
• terminów płatności (od – do).

Aby wyszukać interesujące Cię zobowiązanie należy:

• wpisać parametry wyszukiwania (jedne / wszystkie z powyższej listy),
• kliknąć na przycisk:

Na ekranie w wyniku szukania zobowiązań otrzymamy wykaz odnalezionych pozycji lub komunikat o braku zobowiązań spełniających podane warunki:

Jeśli wpisane warunki są nieprawidłowe możemy je szybko usunąć klikając na przycisk:

Wynikiem tej operacji jest automatyczne usunięcie określonych parametrów wyszukiwania i zaprezentowanie na ekranie pełnej listy zobowiązań pozostających do zapłacenia jakie mamy widoczne na PLIP:

Lista zobowiązań do zapłacenia zawiera:

• opisowe określenie zobowiązania jakie posiadamy (Rodzaj zobowiązania),

• skonkretyzowany tytuł zobowiązania (np. nr raty podatku, nr umowy – Tytuł zobowiązania),

• w przypadku gdy wystawiona została decyzja podatkowa, ale nie nastąpiło jeszcze jej zarejestrowanie, w kolumnie  " Tytuł zobowiązania " pojawiać się będzie tekst ‘DECYZJA WYSŁANA’. W takich przypadkach nie jest możliwe określenie terminu zapłaty i dlatego PLIP nie wykaże ewentualnie należnych odsetek od zaległości,

• opis uzupełniający (adres nieruchomości, nr umowy, informacja o wystawionym tytule wykonawczym itp.; w przypadku rat objętych tytułem wykonawczym, z dokonywanej płatności mogą zostać pobrane koszty egzekucyjne - Opis),

• walutę płatności (aktualnie PLN, docelowo: EUR - Waluta),

• kwotę główną (wysokość danej raty podatku, kwoty częściowej płatności wynikającej z umowy - Kwota),

• wyliczoną na dany dzień kwotę odsetek - Odsetki,

• termin (data wymagalności zobowiązania – Termin).

Po kliknięciu na wybraną pozycję Tytułu zobowiązania na ekranie uwidocznione zostaną szczegóły techniczne (części A i C) oraz merytoryczne zobowiązania (część B); w tym: zwłaszcza adres nieruchomości, której dotyczy zobowiązanie (Opis należności) a także numer rachunku związanego z wybranym zobowiązaniem (na jaki zostanie przelana zapłacona kwota - Konto).

Dane widoczne w częściach A i C to informacje techniczne wykorzystywane przez system do zidentyfikowania oraz rozliczania transakcji.


Dane widoczne w częściach A i C to informacje techniczne wykorzystywane przez system do zidentyfikowania oraz rozliczanie transakcji.

Na dole ekranu z informacjami szczegółowymi o zobowiązaniu widoczny jest przycisk:

Umożliwi on wybranie przeglądanego zobowiązania do zapłacenia. Po wykonaniu tej operacji, wybrana pozycja znika z listy zobowiązań pozostających do zapłacenia, a pojawia się w koszyku (czyli pakiecie zobowiązań wybranych do zapłacenia):


Na tym etapie możemy zmienić kwotę jaką zamierzamy zapłacić (płatność częściowa) – np. zamiast 7 złotych zamierzamy zapłacić 5 złotych. Aby dokonać takiej zmiany:

- klikamy w pole: Kwota do zapłaty
- zapisujemy zmianę klikając na przycisk

 

UWAGA!

Nie można podać kwoty wyższej niż wynika to z danych systemu źródłowego.

Po zapisaniu zmiany kwoty; otrzymujemy na ekranie informację o aktualnej kwocie do zapłaty:

Na tym etapie możemy:

• przejść do opłacenia zobowiązania – należy kliknąć na przycisk:
• usunąć wybrane pozycje z koszyka.

Usunięcie określonych pozycji z koszyka wymaga uprzedniego ich zaznaczenia (kliknąć w kolumnę oznaczoną jako # w wierszu zobowiązania jakie chcemy usunąć z koszyka) – przykładowo może to wyglądać tak (usunięcie z koszyka zobowiązania z tytułu zapłaty 3 raty podatku od nieruchomości w kwocie 5 złotych):

Po oznaczeniu pozycji przewidzianych do usunięcia z koszyka należy kliknąć na przycisk:

Zawartość koszyka można także w bardzo łatwy sposób określić poprzez oznaczenie pozycji zobowiązań jakie zamierzamy zapłacić na liście zobowiązań widocznej w pozycji menu bocznego ‘Zobowiązania do zapłacenia’ (1), a następnie dodanie ich do koszyka (2).

Dzięki tej operacji możemy łatwo i szybko wybierać pozycje zobowiązań jakie zamierzamy uregulować poprzez PLIP.

 

Zobowiązania wybrane do zapłaty:

Zobaczysz tutaj wykaz pozycji, które zamierzasz opłacić poprzez PLIP – tzn. umieściłeś je w koszyku, ale jeszcze nie skierowałeś do systemu płatności.

Podobnie jak w przypadku Zobowiązań do zapłacenia jest możliwość skorzystania z wyszukiwarki zobowiązań.

Po skierowaniu wybranych płatności do zapłacenia (kliknięcie na przycisk: w koszyku zobowiązań); system :

- w przypadku gdy jest zgoda na udostępnienie danych serwisowi płatniczemu, automatycznie przechodzi do systemu płatniczego gdzie można:

• wybrać formę płatności (przelew z jednego z banków znajdujących się na liście lub płatność kartą),
• opłacić zobowiązania znajdujące się w koszyku klikając na przycisk:
• powrócić do edycji zawartości koszyka klikając na przycisk: