Logo

Pomoc

Spis treści

Informacje ogólne

Jeśli chcesz uzyskać ogólne informacje na temat Platformy Informacyjno Płatniczej PLIP skorzystaj z odpowiedzi na najważniejsze zagadnienia umieszczonych w menu bocznym lub wybierz jedną z form kontaktu z nami.


Jeśli chcesz zgłosić problem związany z Twoim kontem np. twoje należności nie są widoczne na PLIP lub dokonaną przez platformę płatnością zrób to poprzez ePUAP - pismo ogólne do podmiotu publicznego lub osobiście w Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41.
Szczegóły w regulaminie.

Co to jest PLIP?

PLIP to Platforma Informacyjno-Płatnicza Wrocławia, która umożliwia sprawdzanie i uregulowanie przez Internet zobowiązań podatkowych oraz wybranych opłat cywilnoprawnych (np. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu czy dzierżawy)  pobieranych przez Gminę Wrocław.

Z PLIP mogą korzystać użytkownicy komputerów stacjonarnych oraz urządzeń mobilnych, które mają dostęp do Internetu i zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek:

• Internet Explorer ( wersja od 8 do najnowszej)
• Firefox ( wersja od 15 do najnowszej)
• Opera ( wersja od 12 do najnowszej)
• Chrome ( wersja od 22 do najnowszej)
• Safari ( w wersjach 5-7)
• Android Chrome, Opera, Firefox w wersjach Mobile
• przeglądarki iOS – wersja od 4 do 7

PLIP’a znajdziesz pod adresem: https://plip.um.wroc.pl/ , a tak wygląda jego strona startowa:

 

W przyszłości będzie można uzyskać dostęp do innych należności pobieranych przez Gminę Wrocław.

 

Metody potwierdzania tożsamości

Zgodnie z nowymi możliwościami technicznymi i wymogami prawnymi umożliwiamy potwierdzanie tożsamości wszystkimi metodami jakie oferuje Węzeł Krajowy Identyfikacji Elektronicznej (WKIE) dostępny pod adresem https://login.gov.pl. WKIE umożliwia logowanie za pomocą różnych środków identyfikacji elektronicznej; obecnie są to: Profil Zaufany, dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód) oraz systemy bankowości internetowej PKO BP S.A. (inne banki dostepne są po wybraniu profilu zaufanego)

Profil Zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości, która umożliwia elektroniczny kontakt z administracją. Istnieją trzy możliwości uzyskania profilu zaufanego:

Pierwsza z nich - potwierdzenie tożsamości w wybranym punkcie potwierdzenia profilu zaufanego. Wystarczy założyć konto na https://pz.gov.pl/pz/register, wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego, a następnie udać się do dowolnego punktu z dokumentem tożsamości celem potwierdzenia profilu zaufanego. Wizyta w urzędzie jest jednorazowa.

Z drugiej możliwości – samozaufania – mogą skorzystać osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Wówczas wypełniając wniosek o założenie profilu zaufanego – samodzielnie, za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym, można potwierdzić swoje dane.

Możesz również założyć i potwierdzić Profil Zaufany online za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

 

Logowanie

Kliknij na przycisk Zaloguj się

Po kliknięciu zostajesz przeniesiony na stronę Węzła Krajowego Identyfikacji Elektronicznej, która może wyglądać następująco:

Na stronie należy wybrać jeden z dostępnych na niej sposobów logowania, oczywiście taki, poprzez który możliwe będzie skuteczne potwierdzenie Twojej tożsamości. Po wykonaniu stosownych czynności, które są specyficzne dla wybranego sposobu logowania w przypadku gdy tożsamość zostanie potwierdzona, zalogujesz się do PLIP.

Pojawi się wówczas strona główna PLIP, która wygląda następująco:

 

Informacje dla nowych użytkowników

Kliknij na przycisk Zarejestruj się

Po kliknięciu zostajesz przeniesiony na stronę Węzła Krajowego Identyfikacji Elektronicznej, która może wyglądać następująco:

Na stronie należy wybrać jeden z dostępnych na niej sposobów logowania, oczywiście taki, poprzez który możliwe będzie skuteczne potwierdzenie Twojej tożsamości.

W przypadku gdy nie dysponujesz dowodem osobistym z warstwą elektroniczną (e-dowód) ani też nie jesteś klientem bankowości elektronicznej PKO BP S.A. konieczne będzie założenie Profilu Zaufanego. Aby to zrobić należy kliknąć na przycisk ZAŁÓŻ PROFIL na ekranie jaki się pojawi – może on wyglądać tak

Po wykonaniu stosownych czynności, w efekcie których możliwe będzie potwierdzenie Twojej  tożsamości zalogujesz się do PLIP gdzie będziesz musiał uzupełnić swoje dane niezbędne do działania PLIP. Poprosimy Cię o podanie:

- adresu pod jakim będziesz odbierać ew. korespondencję przesyłaną pocztą tradycyjną (zamieszkania lub zameldowania lub korespondencyjny) w układzie: nazwa ulicy z numerem domu i lokalu jeśli istnieje, kod pocztowy, miejscowość, kraj

- adresu email, pod którym będziesz odbierać ew. korespondencję przesyłaną pocztą elektroniczną

oraz zaznaczenie:

- faktu zapoznania się z Regulaminem PLIP,

- zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych,

- zgody na udostępnianie Twoich danych osobowych firmie PayPro S.A. o ile będziesz realizować w PLIP płatności drogą elektroniczną

 

Po uzupełnieniu danych oraz zaznaczeniu wymaganych zgód należy kliknąć na przycisk Rejestruj. Konto w PLIP zostanie założone; od tego momentu możesz już bez przeszkód korzystać z funkcjonalności oferowanych przez PLIP.


Po zalogowaniu do PLIP pojawi się menu górne:

i boczne:

 

Zmiana wyglądu strony

Menu górne zawiera m.in. przyciski umożliwiające zmianę wielkości czcionek oraz ustawienie kontrastu dla osób niedowidzących:

Jeśli chcesz dokonać zmiany wielkości czcionki kliknij na przycisk:

Po kliknięciu uzyskujesz średni rozmiar czcionki; ponownie kliknięcie powoduje uzyskanie dużego rozmiaru czcionki; kolejne kliknięcie to powrót do normalnego rozmiaru czcionki.

Poniżej widoczny efekt uzyskania dużego rozmiaru czcionki:

Jeśli chcesz uzyskać kontrastowy obraz platformy PLIP kliknij na przycisk:

Po kliknięciu strona przybiera taki wygląd pozwalający osobom niedowidzącym na łatwiejsze korzystanie z niej:

Jeśli chcesz uzyskać standardowy obraz platformy PLIP ponownie kliknij na przycisk: 

Po kliknięciu strona powraca do standardowego wyglądu.

 

Elementy portalu

 

Menu górne

Menu górne zawiera także przyciski informacyjne oraz przycisk wyjścia z PLIP (Wyloguj):

- wyjście z PLIP

- informacje o PLIP

- lista tytułów, które można opłacić poprzez PLIP

- lista banków dla płatności przelewami i systemów kartowych

- dostęp do instrukcji obsługo PLIP

- wyjście z PLIP

 

Menu boczne

Menu boczne zawiera listę funkcjonalności merytorycznych jakie oferuje PLIP:

- lista zobowiązań jakie pozostają do zapłacenia na podstawie informacji z systemów źródłowych

- lista zobowiązań jakie zostały oznaczone do zapłacenia

- lista zobowiązań przesłanych do systemu płatności i oczekują na potwierdzenie dokonania płatności

- lista zobowiązań zapłaconych z wykorzystaniem PLIP

- lista transakcji płatniczych realizowanych na PLIP

 

Instrukcje wykonywania transakcji

Zobowiązania do zapłacenia:
Zobaczysz tutaj wykaz nieopłaconych zobowiązań w stosunku do Miasta Wrocław jakie są uwidaczniane na platformie PLIP.
 

Obszar ekranu oznaczony na powyższej grafice jako 1 to wyszukiwarka, która umożliwi Ci zlokalizowanie interesujących Cię zobowiązań wg:

• tytułu (można wpisać dowolny fragment rodzaju zobowiązania),
• dat (od – do),
• terminów płatności (od – do).

Aby wyszukać interesujące Cię zobowiązanie należy:

• wpisać parametry wyszukiwania (jedne / wszystkie z powyższej listy),
• kliknąć na przycisk:

Na ekranie w wyniku szukania zobowiązań otrzymamy wykaz odnalezionych pozycji lub komunikat o braku zobowiązań spełniających podane warunki:

Jeśli wpisane warunki są nieprawidłowe możemy je szybko usunąć klikając na przycisk:

Wynikiem tej operacji jest automatyczne usunięcie określonych parametrów wyszukiwania i zaprezentowanie na ekranie pełnej listy zobowiązań pozostających do zapłacenia jakie mamy widoczne na PLIP:

Lista zobowiązań do zapłacenia zawiera:

• opisowe określenie zobowiązania jakie posiadamy (Rodzaj zobowiązania),

• skonkretyzowany tytuł zobowiązania (np. nr raty podatku, nr umowy – Tytuł zobowiązania),

• w przypadku gdy wystawiona została decyzja podatkowa, ale nie nastąpiło jeszcze jej zarejestrowanie, w kolumnie  " Tytuł zobowiązania " pojawiać się będzie tekst ‘DECYZJA WYSŁANA’. W takich przypadkach nie jest możliwe określenie terminu zapłaty i dlatego PLIP nie wykaże ewentualnie należnych odsetek od zaległości,

• opis uzupełniający (adres nieruchomości, nr umowy, informacja o wystawionym tytule wykonawczym itp.; w przypadku rat objętych tytułem wykonawczym, z dokonywanej płatności mogą zostać pobrane koszty egzekucyjne - Opis),

• walutę płatności (aktualnie PLN, docelowo: EUR - Waluta),

• kwotę główną (wysokość danej raty podatku, kwoty częściowej płatności wynikającej z umowy - Kwota),

• wyliczoną na dany dzień kwotę odsetek - Odsetki,

• termin (data wymagalności zobowiązania – Termin).

Po kliknięciu na wybraną pozycję Tytułu zobowiązania na ekranie uwidocznione zostaną szczegóły techniczne (części A i C) oraz merytoryczne zobowiązania (część B); w tym: zwłaszcza adres nieruchomości, której dotyczy zobowiązanie (Opis należności) a także numer rachunku związanego z wybranym zobowiązaniem (na jaki zostanie przelana zapłacona kwota - Konto).

Dane widoczne w częściach A i C to informacje techniczne wykorzystywane przez system do zidentyfikowania oraz rozliczania transakcji.


Dane widoczne w częściach A i C to informacje techniczne wykorzystywane przez system do zidentyfikowania oraz rozliczanie transakcji.

Na dole ekranu z informacjami szczegółowymi o zobowiązaniu widoczny jest przycisk:

Umożliwi on wybranie przeglądanego zobowiązania do zapłacenia. Po wykonaniu tej operacji, wybrana pozycja znika z listy zobowiązań pozostających do zapłacenia, a pojawia się w koszyku (czyli pakiecie zobowiązań wybranych do zapłacenia):


Na tym etapie możemy zmienić kwotę jaką zamierzamy zapłacić (płatność częściowa) – np. zamiast 7 złotych zamierzamy zapłacić 5 złotych. Aby dokonać takiej zmiany:

- klikamy w pole: Kwota do zapłaty
- zapisujemy zmianę klikając na przycisk

 

UWAGA!

Nie można podać kwoty wyższej niż wynika to z danych systemu źródłowego.

Po zapisaniu zmiany kwoty; otrzymujemy na ekranie informację o aktualnej kwocie do zapłaty:

Na tym etapie możemy:

• przejść do opłacenia zobowiązania – należy kliknąć na przycisk:
• usunąć wybrane pozycje z koszyka.

Usunięcie określonych pozycji z koszyka wymaga uprzedniego ich zaznaczenia (kliknąć w kolumnę oznaczoną jako # w wierszu zobowiązania jakie chcemy usunąć z koszyka) – przykładowo może to wyglądać tak (usunięcie z koszyka zobowiązania z tytułu zapłaty 3 raty podatku od nieruchomości w kwocie 5 złotych):

Po oznaczeniu pozycji przewidzianych do usunięcia z koszyka należy kliknąć na przycisk:

Zawartość koszyka można także w bardzo łatwy sposób określić poprzez oznaczenie pozycji zobowiązań jakie zamierzamy zapłacić na liście zobowiązań widocznej w pozycji menu bocznego ‘Zobowiązania do zapłacenia’ (1), a następnie dodanie ich do koszyka (2).

Dzięki tej operacji możemy łatwo i szybko wybierać pozycje zobowiązań jakie zamierzamy uregulować poprzez PLIP.

 

Zobowiązania wybrane do zapłaty:

Zobaczysz tutaj wykaz pozycji, które zamierzasz opłacić poprzez PLIP – tzn. umieściłeś je w koszyku, ale jeszcze nie skierowałeś do systemu płatności.

Podobnie jak w przypadku Zobowiązań do zapłacenia jest możliwość skorzystania z wyszukiwarki zobowiązań.

Po skierowaniu wybranych płatności do zapłacenia (kliknięcie na przycisk: w koszyku zobowiązań); system :

- w przypadku gdy jest zgoda na udostępnienie danych serwisowi płatniczemu, automatycznie przechodzi do systemu płatniczego gdzie można:

• wybrać formę płatności (przelew z jednego z banków znajdujących się na liście lub płatność kartą),
• opłacić zobowiązania znajdujące się w koszyku klikając na przycisk:
• powrócić do edycji zawartości koszyka klikając na przycisk: