Logo

Co to jest PLIP?

PLIP (Platforma Informacyjno-Płatnicza Wrocławia) aktualnie umożliwia sprawdzanie oraz uregulowanie przez Internet zobowiązań podatkowych, a w przyszłości również i innych opłat do Gminy Wrocław (w tym za wywóz śmieci).

Z PLIP aktualnie możesz korzystać w swoim imieniu, a w przyszłości także w imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (np. spółek prawa handlowego) oraz w imieniu osób działających przed przedstawiciela ustawowego (np. osób nieletnich)  po uzyskaniu konta i hasła logowania przydzielonego do podmiotu.

PLIP to Platforma Informacyjno-Płatnicza, którą opracowaliśmy by:

• dać Ci kontrolę co i kiedy masz wpłacić miastu z różnych tytułów,
• ułatwić wykonanie operacji zapłaty (płacisz za „koszyk” wybranych zobowiązań z listy) – jedną transakcją płacisz za cały koszyk!
• umożliwić Ci zapłacenie za „koszyk” zobowiązań zarówno przelewem z konta, jak też kartą,
• dać Ci gwarancję dotarcia na czas Twoich pieniędzy na konto miasta – data zapłaty jest taka sama jak data akceptacji transakcji przez Twój bank,
• pozwolić Ci na zgromadzenie w jednym miejscu informacji o płatnościach jakie zrealizowałeś elektronicznie niezależnie od tego z jakiego rachunku takiej zapłaty dokonałeś.

Logowanie i bezpieczeństwo

Zalogowanie się do PLIP, w przypadku zobowiązań osób fizycznych, wymaga skorzystania z profilu zaufanego ePUAP.
To bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją.
Już wkrótce logując się do PLIP będzie można uzyskać dostęp do informacji o zobowiązaniach os. prawnych
- w tym przypadku przekazywać będziemy przydzielone do podmiotu parametry logowania (nazwa konta i  hasło inicjalne) na wniosek  osoby uprawnionej do jego reprezentacji. 

Nie wiesz co to jest ePUAP lub nie wiesz jak go uzyskać? To proste! Wyjaśniamy krok, po kroku. (Jak zacząć?)