Logo

Co można opłacić w systemie PLIP?

Katalog możliwych płatności online do Gminy Wrocław będzie stale rozwijany.

Obecnie platforma umożliwia osobom fizycznym zapłatę:

  • podatku od nieruchomości
  • podatku rolnego
  • podatku leśnego
  • łącznego zobowiązania pieniężnego
  • podatku od środków transportowych
  • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
  • opłaty z tytułu dzierżawy
  • opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego
  • kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego

Zobacz Jak zacząć korzystać z PLIP (Jak zacząć?)