Logo

Jak zacząć?

Aby korzystać z PLIP niezbędne jest założenie konta. Możesz to zrobić jeśli potwierdzisz swoją tożsamość przy pomocy Węzła Krajowego Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl) i dostępnych tam narzędzi jak konto bankowe czy e-dowód.
Do identyfikacji możesz też wykorzystać Profil Zaufany

Założenie profilu zaufanego to 3 kroki do wykonania:

1. Zakładasz konto na platformie Profil Zaufany; zrobisz to elektronicznie; kliknij tutaj: https://pz.gov.pl/pz/register

2. Po zalogowaniu się na założone konto wypełnij elektronicznie wniosek o założenie profilu zaufanego (wniosek dostępny z zakładce „PROFIL ZAUFANY”),

3. Mając wypełniony wniosek możesz udać się z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości do wybranego punktu w celu potwierdzenia danych i potwierdzenia profilu zaufanego (czynność wykonywana "od ręki"). Lista punktów potwierdzających profil zaufany: https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList

W Urzędzie Miejskim Wrocławia można potwierdzić, przedłużyć lub unieważnić profil zaufany w Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41 w godzinach 8:00-17:15 oraz w Centrach Obsługi Mieszkańca przy ul. G. Zapolskiej 4 oraz pl. Nowy Targ 1-8 w godzinach 8:00-15:15.

Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Posiadając potwierdzony profil zaufany, będziesz mógł korzystać z możliwości oferowanych przez Platformę Informacyjno-Płatniczą PLIP. Platforma umożliwia uzyskanie pełnej informacji o zobowiązaniach podatkowych i wybranych opłatach oraz uiszczenie ich przez Internet. Miasto Wrocław jako pierwsze w Polsce umożliwiło zapłatę podatków poprzez bezpieczne połączenie internetowe, a teraz uruchamia usługę wspierającą korzystanie z PLIP.

 

Miasto Wrocław zachęca także swoich Podatników do udziału w programie Nasz Wrocław oraz akcji Nasz Wrocław 365, w ramach których można skorzystać z szeregu atrakcyjnych zniżek oferowanych przez partnerów programu. Szczegóły na https://www.wroclaw.pl/nasz-wroclaw/

 

Uwaga:
Mając profil zaufany możesz korzystać także i z innych usług elektronicznych Urzędu Miejskiego Wrocławia (np. złożyć deklarację w podatku od nieruchomości przy zakupie, zbyciu nieruchomości; złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w płatnościach z tytułu tego podatku itp.) oraz usług elektronicznych innych instytucji publicznych (np. ZUS).