Unijne dofinansowanie na projekty ekologiczne

Projekty związane z termomodernizacją obiektów czy wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii mogą liczyć na unijne dofinansowanie. Warunkiem jest zgłoszenie propozycji do opracowywanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej”. Co ważne, bez przystąpienia do planu nie będzie można wziąć udziału w aplikowaniu o środki unijne. Projekty wybierane będą w konkursach.


Gmina Wrocław przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W skład obszaru funkcjonalnego wchodzi 15 gmin: Wrocław, Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Siechnice, Trzebnica, Sobótka, Miasto Oleśnica, Długołęka, Czernica, Kobierzyce, Miękinia, Gmina Oleśnica, Wisznia Mała, Żórawina, Oborniki Śląskie – zgodnie z zawartym porozumieniem z 9 lipca 2013 r.

Ze wszystkich tych gmin mogą zgłaszać się podmioty niezwiązane z samorządem, które planują realizację przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywności energetycznej i/lub wykorzystania OZE oraz działań edukacyjnych z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, zmian klimatycznych, a także oszczędności zasobów naturalnych, dla których będą chciałyby starać się o pozyskanie dofinansowania unijnego w konkursach ogłaszanych m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Jakie projekty?

Projekty mogą dotyczyć np. docieplania budynków, wymiany stolarki okiennej czy ogrzewania lub oświetlenia na bardziej efektywne energetycznie. Wnioski mogą dotyczyć również transportu niskoemisyjnego oraz instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła lub elektrowni wiatrowych.

Kto może zgłaszać projekty – wnioskodawcy

Wnioskodawcami mogą być podmioty niezwiązane z samorządem, np. spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, a także osoby fizyczne (np. właściciele domów jednorodzinnych).

Najpierw plan, później dofinansowanie

Bez przystąpienia do „Planu gospodarki niskoemisyjnej” nie będzie można wziąć udziału w aplikowaniu o środki unijne aż do 2020 roku. Zgłoszenie wniosku do „Planu gospodarki niskoemisyjnej” nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Projekty będą wybierane w konkursach.

Jak zgłosić swój projekt?

Zgłoszenie wniosku do „Planu gospodarki niskoemisyjnej” odbywa się przez stronę internetową www.infopgn.pl. Podczas rejestracji wniosku należy podać m.in. nazwę podmiotu zgłaszającego zadanie oraz planowany zakres prac. Wnioski można składać na bieżąco do 2020 r. Liczba możliwych do zgłoszenia projektów nie jest ograniczona. Czytaj więcej – tutaj.

O tym, że w największych miastach  także we Wrocławiu – wprowadza się programy i rozwiązania infrastrukturalne, które mają wyeliminować źródła smogu – czytaj więcej w naszym raporcie smogowym [RAPORT]

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - zobacz serwis specjalny >>Zgłoś uwagę