Pl. Kościuszki – końcówka prac

Do wykonania zostało m.in. zamontowanie znaków drogowych oraz oznakowanie poziome (linie rozdziału, śluzy i drogi rowerowe, zebry, martwe pola etc.). Będzie to możliwe po zatwierdzeniu nowej organizacji ruchu.

  • pl. Kościuszki; źródło maps.google.com

    pl. Kościuszki; źródło maps.google.com


Wiadomo, że w wyniku ustaleń z mieszkańcami ulica Kościuszki, którą wjeżdżamy na plac od strony pl. Legionów, nie będzie – jak wcześniej planowano - jednokierunkowa. Proponowana nowa organizacja ruchu jest już w opiniowaniu Wydziału Inżynierii Miejskiej. Po jej zatwierdzeniu rozpocznie się montaż  oznakowania pionowego i malowanie poziomego. – Niewykluczone, że będzie konieczna wymiana zamontowanych sygnalizatorów z kierunkowych na ogólne, bądź z ogólnych na kierunkowe – mówi Ewa Mazur ze ZDiUM.

Zakończono już prace związane z odtworzeniem drobnej kostki na chodnikach, które na obszarze całego placu były poszatkowane wykopami niezbędnymi do wykonania przewiertów i pociągnięcia kabli do zasilenia nowych sygnalizatorów. Gotowa jest już  szafa sterownicza a na swoich miejscach znajdują się  wszystkie słupy i wysięgniki wraz z sygnalizatorami.

Jeśli będzie możliwe ukończenie prac przy oznakowaniu i aktualizacji programów sygnalizacji świetlnej do końca kwietnia to - po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych -  ruch kołowy, rowerowy i pieszy według nowej organizacji zacznie funkcjonować w połowie maja.

Trwałość oznakowania poziomego zależy od stanu nawierzchni, dlatego w nocy (17/18 kwietnia) drogowcy zaczną naprawę obydwu jezdni na środku placu Kościuszki. Na powierzchni 250 m2 zlikwidowane zostaną wszelkie nierówności, spękania i wykruszenia. Od godziny 20.00 w piątek do 5.00 w sobotę przejazd przez plac będzie utrudniony z uwagi na pracujący sprzęt (frezarki, rozściełacze) dlatego sugerujemy wybranie innej trasy.  W następny weekend prace zostaną wykonane na wlocie (Arkady) i wylocie Świdnickiej (Renoma) w obrębie placu.

Zgłoś uwagę