Pieniądze dla załogi Fagormastercook

Wypłacono drugą część wynagrodzenia

  • Załodze Fagormastercook wypłacono drugą część wynagrodzenia


Pracownicy wrocławskiej fabryki otrzymali właśnie brakującą część listopadowego wynagrodzenia. Pod koniec ubiegłego miesiąca każdemu wypłacono jedynie po tysiąc złotych bez względu na wysokość całkowitej pensji. Tym razem przedsiębiorstwo przelało na konta załogi brakująca część należnych im pieniędzy, jednak bez przysługujących im różnego rodzaju dodatków np. za liczbę przepracowanych lat.

Niestety pracownicy w dalszym ciągu nie wiedzą, co będzie z ich dalszym zatrudnieniem. Już trzeci miesiąc są na przymusowych urlopach i na razie nic nie wskazuje na zmianę tej sytuacji w najbliższym czasie.

W listopadzie powstała grupa wsparcia dla wrocławskiej fabryki FagorMastercook, powołana z inicjatywy wiceminister gospodarki, Ilony Antoniszyn-Klik. W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Związku Pracodawców. Jej głównym celem jest pomoc spółce oraz jej pracownikom.

Wrocławska fabryka Fagormastercook jest obecnie w stanie upadłości, a jej zarząd oraz właściciel - hiszpański koncern Fagor, intensywnie poszukują dla niej nowego inwestora.

 

Katzrzyna Kunka

Zgłoś uwagę