PCC Rokita zapowiada debiut na GPW

W ciągu trzech lat PCC Rokita chce zainwestować 50 mln zł

moneySpółka z branży chemicznej jeszcze w tym roku zamierza zadebiutować na głównym rynku polskiej giełdy. W ciągu trzech lat PCC Rokita chce zainwestować 50 milionów w zwiększenie mocy produkcyjnych. Szansę dla swoich produktów firmawidzi w branży meblowej.

W 2014 roku PCC Rokita planuje przeprowadzić publiczną ofertę akcji i wprowadzić je do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Prospekt emisyjny został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego 27 lutego 2014 roku. Decyzja jest związana z planami rozwoju grupy kapitałowej. Długoterminowa strategia biznesowa PCC Rokita zakłada m.in. rozwój segmentu polioli i systemów poliuretanowych. Spółka zamierza skoncentrować się na rozwoju produktów specjalistycznych przy jednoczesnym zmniejszaniu udziału w portfelu produktów standardowych.- W ciągu najbliższych trzech lat chcemy zainwestować w biznes poliuretanowy około 50 mln złotych. Dzięki tym środkom zamierzamy zwiększyć moce produkcyjne grupy kapitałowej z około 30 procent w przypadku polioli i 150 procent w przypadku systemów poliuretanowych. Nowe systemy poliuretanowe będziemy dostarczali przede wszystkim dla branży meblarskie oraz budowlanej, w tym w szczególności do zastosowania w izolacjach termicznych. Umocnimy dzięki temu naszą pozycję w krajach o rozwiniętym przemyśle meblarskim (m.in. Polska, Niemcy, Włochy) oraz będziemy rozwijali sprzedaży poza Europą (głównie w Turcji i Azji Południowo-Wschodniej) - wyjaśnia Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita.

Spółka PCC Rokita od 2011 roku jest aktywna na rynku kapitałowym. Od trzech lat przeprowadza publiczneemisje obligacji. Cieszące się zainteresowaniem inwestorów indywidualnych obligacje są wprowadzane do obrotu na rynku Catalyst. W styczniu 2014 roku opublikowany został prospekt emisyjny drugiego programu emisji obligacji, który będzie realizowany w kolejnych miesiącach roku.

Czytaj więcej...



Zgłoś uwagę