Park Kulturowy - wizyta studyjna delegacji z Gdańska

We wtorek, 8 lipca, odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli samorządu z Gdańska, którzy odwiedzili wrocławski Park Kulturowy „Stare Miasto”. Po tym, jak wrocławski park kulturowy został wysoko oceniony przez NIK, stał się dobrym przykładem do naśladowania przez inne samorządy.

  • fot. UM Wrocław


W skład delegacji z Gdańska wchodzili przedstawiciele m.in. Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Działu Użytkowania Przestrzeni Publicznej oraz menager Śródmieścia. 

Spotkanie odbyło się w gmachu Urzędu przy ul. Zapolskiej i zostało podzielone na trzy bloki tematyczne:

  • BLOK I - TWORZENIE PRZEPISÓW UCHWAŁY O PARKU KULTUROWYM "STARE MIASTO" ORAZ UTWORZENIE ZESPOŁU DS. PARKU I ZARZĄDZANIE PARKIEM .
  • BLOK II - EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW UCHWAŁY O PK  I  USUWANIE NARUSZEŃ; ODPADY
  • BLOK III - PODWÓRKA oraz spacer przez centrum staromiejskie.

W pierwszym bloku głos zabrał prof. Tomasz Ossowicz - wiceprzewodniczacy Grupy Doradczej oraz Maciej Piątkowski – prawnik i legislator. Opowiedzieli o trudnościach przy tworzeniu przepisów o parku kulturowym oraz o projekcie planu ochrony Parku Kulturowego „Stare Miasto”.

spotkanie poświęcone Parkowi Kulturowemu

Fot. UM Wrocław

W drugim bloku głos zabrała koordynatorka Zespołu ds. Parku Kulturowego Beata Kleszcz oraz przedstawiciele Staży Miejskiej. Omówione zostały trudności i problemy związane z egzekwowaniem przepisów uchwały w sprawie utworzenia Parku kulturowego „Stare Miasto”.

W trakcie trzeciego bloku goście uczestniczyli w spacerze i mieli możliwość zobaczenia zmian, które – po wprowadzeniu uchwały i uporządkowaniu przestrzeni – zaszły na terenie parku kulturowego. Odwiedzili także podwórko przy ul. Roosvelta 5 i spotkali się z twórcą prac artystycznych powstałych na elewacjach budynków.

wizja lokalna

Fot. UM Wrocław

- Kształtowanie krajobrazu i przestrzeni publicznej w naszym otoczeniu, jakość tego krajobrazu staje się coraz istotniejszym aspektem naszego życia. Cieszymy się, że zaangażowanie i determinacja Zespołu Roboczego ds Parku Kulturowego przyniosły pozytywne efekty, które z satysfakcją możemy pokazać innym i stanowić dobry przykład uporządkowania przestrzeni – powiedział Tomasz Myszko-Wolski z Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Wrocławia.Zgłoś uwagę