Serwis specjalny wrocławskiego Parku Kulturowego "Stare Miasto"

Rok temu Rada Miejska Wrocławia przegłosowała uchwałę o stworzeniu Parku Kulturowego „Stare Miasto”. Od 23 kwietnia 2015 przepisy wchodzą w życie.

  • 
Wchodzi w życie  uchwała o parku kulturowym

    Specjalny serwis wrocławskiego Parku Kulturowego "Stare Miasto"


Nowe przepisy

Park Kulturowy „Stare Miasto”, to obszar centrum Wrocławia (Starego Miasto i Wyspy Odrzańskie, a także pl. Kościuszki), który jako historyczna i kulturowa kolebka Wrocławia podlega szczególnej ochronie. Przyjęta przez Radę Miejską Wrocławia uchwała zakłada ochronę krajobrazu kulturowego parku oraz uporządkowanie, zachowanie i właściwe kształtowanie krajobrazu kulturowego i historycznego charakteru najstarszej części miasta.

Na obszarze parku zakazane jest m.in. umieszczanie na budynkach nośników reklamowych, chyba że zostały dopuszczone przez konserwatora zabytków. Zostały także określone zasady dotyczące witryn, otworów okiennych, balkonów czy miejsc prowadzenia handlu.

Utworzenie parku kulturowego wynika z troski o wizerunek miasta. Uporządkowanie serca miasta przyczyni się do polepszania warunków prowadzenia działalności reklamowej. Na ograniczeniu wielkości i liczby reklam skorzystają wszyscy przedsiębiorcy, bowiem oddziaływanie pozostałych reklam będzie większe niż obecnie (nadmiar reklam w przestrzeni publicznej wywołuje chaos, w wyniku którego poszczególne reklamy przestają być zauważane).

Serwis specjalny

W dniu wejścia w życie nowych przepisów uruchamiamy serwis specjalny parku kulturowego we Wrocławiu. W jednym miejscu będzie można znaleźć najpotrzebniejsze informacje dotyczące funkcjonowania parku kulturowego.

Są w nim umieszczone informacje dla wrocławian mieszkających w granicach parku jak i dla przedsiębiorców, którzy tutaj prowadza swój biznes. Zamieszczona jest interaktywna mapa, gdzie każdy może sprawdzić czy budynek, w którym mieszka czy pracuje znajduje się w granicach parku czy już nie. Umieszczamy także zdjęcia z przykładami dobrych i złych praktyk.
W serwisie dostępny jest także formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego można wysłać pytanie dotyczące działalności parku kulturowego. Pytanie trafia do zespołu roboczego, czyli do najbardziej kompetentnych osób.

Razem z serwisem, integralnymi kanałami komunikacji, są stworzone profile na portalach społecznościowych facebook.com i twitter.com.Zgłoś uwagę